Warszawa: “Droga do Aktywności” – rusza nowy projekt Fundacji Avalon

Fundacja Avalon, która od ponad 15 lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami i kształtuje ich wizerunek w społeczeństwie, startuje z nowym projektem. Celem “Drogi do Aktywności” jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami, które często ze względu na niechęć pracodawców oraz różnego rodzaju ograniczenia pozostają poza rynkiem pracy. Ponadto projekt ma ambicję zapoznania osób z niepełnosprawnościami z warszawskimi placówkami kulturalnymi, wzmocnienie ich pewności siebie oraz zachęta do samodzielnego podejmowania aktywności społecznej. Projekt jest współfinansowany przez Urząd m.st. Warszawy.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt “Droga do Aktywności”, realizowany przez projekt Avalon Active, w swoich założeniach ma wspieranie tych osób, którym jest najtrudniej wkroczyć na rynek pracy.

– Projekt „Droga do Aktywności” jest kolejnym, prowadzonym przez nas projektem realizującym misję Fundacji Avalon. Poprzez nasze liczne działania chcemy, by osoby z niepełnosprawnościami i przewlekle chore były samodzielne i aktywne w możliwie każdej sferze życia. Na co dzień wspieramy finansowo, edukujemy, rehabilitujemy, promujemy aktywność sportową a od teraz także aktywność zawodową i społeczną. To niezmiernie ważne z punktu widzenia każdego człowieka, niezależnie od stopnia jego sprawności.

– mówi Łukasz Wielgosz, członek zarządu Fundacji Avalon.
Fundacja Avalon kieruje swój nowy projekt do osób powyżej 18 roku życia, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, są bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz mieszkają na terenie miasta stołecznego Warszawy.  Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto już dziś przesłać zgłoszenie na adres: fundacja@fundacjaavalon.pl.

Co czeka na uczestników projektu?

Fundacja Avalon dla chętnych oferuje różnorodne wsparcie. Będzie to m.in.: wsparcie doradcze w zakresie rozwoju zawodowego, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, warsztaty psychoedukacyjne w zakresie rozwoju osobistego oraz indywidualne wsparcie psychologiczne.
Projekt zakłada również uczestnictwo w zajęciach “Aktywni w społeczeństwie” podczas których zorganizowane będą wyjścia do obiektów kultury, gry miejskie oraz zwiedzanie parków.
Projekt “Droga do aktywności” jest szansą na otworzenie się na nowe obszary życia, poprawę pewności siebie oraz zdobycie nowych umiejętności. Dzięki zajęciom “Aktywni w społeczeństwie” uczestnicy poszerzą swoje kulturalne horyzonty oraz przeżyją wiele niezapomnianych chwil. Nabyte umiejętności i doświadczenia pomogą odbiorcom postawić pierwsze kroki na drodze ku aktywności zawodowej. Projekt będzie realizowany w latach 2022 – 2024, a w jego ramach zostaną zrealizowane 3 pięciomiesięczne cykle warsztatów i działań aktywizujących zawodowo i społecznie.
WIĘCEJ INFORMACJI


 

Źródło: inf. pras.