Czternasta emerytura z podpisem Prezydenta

Już za kilka tygodni do 9 mln emerytów i rencistów trafi czternasta emerytura. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.
Chociaż miała być świadczeniem jednorazowym w 2021 r. – czternasta emerytura zostanie wypłacona również w tym roku. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

„– Chcemy w jak największym stopniu zabezpieczyć sytuację finansową polskich seniorów, szczególnie tych o niższych świadczeniach. Stąd decyzja o wypłacie również w tym roku czternastej emerytury. To ważne wsparcie w dobie inflacji – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.”

Jak to działa?

Osoby, które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe w wysokości nieprzekraczającej 2900 zł – otrzymają „czternastkę” w pełnej wysokości. To 1338,44 zł.
Zastosowany będzie tu mechanizm „złotówka za złotówkę” – dla osób pobierających świadczenia wyższe niż 2900 zł czternasta emerytura zostanie pomniejszona o kwotę tej nadwyżki.

„– Nie chcemy, by przekroczenie kryterium było jednoznaczne z nieprzyznaniem prawa do świadczenia. Będzie ono po prostu odpowiednio pomniejszone – wskazuje minister Maląg. ”

Czternasta emerytura będzie wypłacana z urzędu, czyli nie ma konieczności wnioskowania o nią.

Ważne wsparcie dla 9 mln osób

W tym roku czternasta emerytura trafi do ok. 9 mln osób – ok. 7,7 mln emerytów i rencistów otrzyma wypłatę w pełnej wysokości, a ok. 1,3 mln – w wysokości pomniejszonej. W 2022 r. to ok. 11,4 mld zł.


 

Źródło: MRiPS