Łódź: Rusza kampania „Pracodawca bez barier”

Niepełnosprawny to fajny, lojalny, zaangażowany pracownik. Rusza kampania „Pracodawca bez barier” skierowana do łódzkich firm, w której łódzki magistrat chce burzyć stereotypy, bo one sprawiają, że pracodawcy boją się zatrudniać pracowników z niepełnosprawnościami.
Kampanię będą prowadzić fundacja Labore Simul, działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz Urząd Miasta Łodzi.

– Naszą fundację tworzą tylko osoby z niepełnosprawnościami – różnego rodzaju. Byli wśród nas zarówno ci, którzy zmagają się z dysfunkcjami ruchu czy wzroku, jak i takie, u których niepełnosprawności na pierwszy rzut oka nie widać, np. słuchu

– mówi Janusz Majewski, wiceprezes fundacji Labore Simul, działającej na rzecz osób z niepełnosprawnościami, która wraz z Urzędem Miasta Łodzi organizuje kampanię „Pracodawca bez barier”.
Taką też niepełnosprawność ma np. Renata Szwarocka, która pracę znalazła w fundacji Labore Simul. Jej niepełnosprawności nie widać. A i tak trudno jest z nią żyć i pracodawcy nie garną się, by zatrudniać takie osoby.
Kampania  społeczna „Pracodawca bez barier” ma na celu zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami  na rynku pracy. Celem tej akcji jest poszerzenie świadomości korzyści wynikających dla obu stron z zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, a także burzenie stereotypów i barier społecznych.

– Dlatego, mając już doświadczenie i wiedzę, jak zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami, a czego w tym obszarze nie robić – chcemy ją przekazać przedsiębiorcom. W pierwszym etapie postanowiliśmy dotrzeć do ok. 30 firm z Łodzi i najbliższego regionu

– dodaje wiceprezes Majewski.

– Chcemy zniwelować strach pracodawców przed zatrudnianiem niepełnosprawnych pracowników – pomimo ich kompetencji. Obawa właścicieli firm wynika ze stereotypowych obaw np. przed formalnościami prawno-księgowymi, czy wyobrażeń, że niepełnosprawny pracownik to osoba, która wciąż pozostaje na zwolnieniu lub ma prawo do nieograniczonego urlopu. Owszem, wiele się już zmieniło. Od czasów, gdy osoby z niepełnosprawnościami zatrudniały tylko specjalne spółdzielnie inwalidów i zakłady pracy chronionej, aż po dziś, gdy jednak jest to w sumie normalne zatrudnienie. Ale wiele barier, które tkwią w ludziach jest jeszcze do złamania. Stąd nasza wspólna kampania

– mówi Katarzyna Tręda – Pisera, łódzki rzecznik osób z niepełnosprawnościami.
W praktyce wielu przedsiębiorców  jest zadowolonych ze współpracy z pracownikami niepełnosprawnymi i postrzega ich jako lojalnych, zaangażowanych w projekty i oddanych firmie członków zespołu. Drugim aspektem kampanii jest uświadomienie pracodawcom rekompensaty za zwiększone koszty zatrudnienia takiego pracownika.

– Zatrudniam osoby z niepełnosprawnościami. Jestem bardzo zadowolony z tej współpracy. To pełne zaangażowania w pracę osoby. Owszem, mają kilka dni urlopu w roku więcej, ale jeśli już mamy tak patrzeć przez pryzmat prostych korzyści lub strat – do utworzenia każdego takiego miejsca zatrudnienia dostaję wsparcie finansowe

– dodaje Paweł Dauenhauer, właściciel biura rachunkowego w Łodzi.

Na co mogą liczyć pracodawcy, którzy wejdą w projekt?

  1. – bezpłatne konsultacje w zakresie: refundacji zwiększonych kosztów zatrudnienia osoby z niepełnosprawnościami, dostosowania stanowiska pracy dla osób z niepełnosprawnością, pozyskanie środków na utworzenie takiego stanowiska pracy, prawa pracy
  2.   – bezpłatne konsultacje w zakresie likwidacji barier architektonicznych w firmie
  3.   – informację o ulgach i uprawnieniach
  4.   – skorzystanie z doświadczenia innych pracodawców

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Fundacji Labore Simul:
https://pl-fls.pl/kontakt


 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Prezydent Miasta Łodzi