Zakończył się pilotaż programu profilaktyki krótkowzroczności u dzieci w klasach I-III „Dobrze widzieć”

Uczniowie z klas I-III Zespołu Placówek Oświatowych w Trawnikach (województwo lubelskie) to ostatnia grupa dzieci, których wzrok został przebadany w ramach przedsięwzięcia „Dobrze widzieć”. Pilotażowy program profilaktyki krótkowzroczności dzieci z edukacji wczesnoszkolnej został zainicjowany przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka i Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. W poniedziałek, 23 maja na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbędzie się konferencja podsumowująca wspólne przedsięwzięcie resortów zdrowia, edukacji i nauki oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Zespół Placówek Oświatowych w Trawnikach był ostatnią szkołą wytypowaną do udziału w pilotażowym programie „Dobrze widzieć”. Specjaliści z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zbadali wzrok dzieci z klas I-III w kierunku wykrycia wad wzroku, które mogły się rozwinąć po długotrwałym okresie nauki zdalnej.
Podsumowaniu pilotażu towarzyszyła konferencja Prorektora ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Robert Rejdaka, który kierował zespołem badawczym, oraz Rzecznika Prasowego MEiN Adrianny Całus.
– Dzięki wsparciu resortu edukacji i nauki oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do tej pory przebadano ponad 1000 dzieci w wybranych szkołach na terenie województwa lubelskiego. Badania trwały od jesieni ubiegłego roku. Dzisiaj mamy ostatni dzień badań w szkołach – poinformował prof. Robert Rejdak.
– Były to badania nieinwazyjne, z odległości. Badaliśmy również ostrość wzroku. Niestety wyniki badań nie są optymistyczne. Na ich podstawie skierowaliśmy dzieci do dalszej diagnostyki do Kliniki Okulistyki w Lublinie – dodał szef zespołu realizującego badania przesiewowe.

„Dobrze widzieć” – program profilaktyki krótkowzroczności

Program „Dobrze widzieć” związany z profilaktyką krótkowzroczności u dzieci z edukacji wczesnoszkolnej powstał z inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. Pilotaż realizował Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Zespół ekspertów pod kierownictwem prof. Roberta Rejdaka przeprowadził badania przesiewowe oraz działania edukacyjne w wybranych szkołach na terenie województwa lubelskiego.
Termin realizacji programu został wydłużony, a badania przeprowadzano także w tym roku. Koszt realizacji wyniósł 1,1 mln zł. U uczniów ze stwierdzoną wadą jest wdrażane leczenie okulistyczne.
Program „Dobrze Widzieć” to jeden z filarów przygotowanego przez MEiN Narodowego Wsparcia Uczniów po Pandemii. Obejmuje on inicjatywy związane zarówno ze zdrowiem i kondycją fizyczną dzieci oraz młodzieży, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, jak również pomocą w opanowaniu i utrwaleniu materiału.

Podsumowanie pilotażu

Wstępne wyniki badań wskazują na pogorszenie wzroku uczniów po okresie nauki zdalnej. Dane zebrane podczas programu zostaną zaprezentowane na konferencji prasowej, która odbędzie się w poniedziałek, 23 maja na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W wydarzeniu weźmie udział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.


 

Źródło: MEiN