Uczestniczyłeś kiedyś w szkoleniu z orientacji przestrzennej? Wypełnij krótką ankietę

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza osoby z niepełnosprawnością wzroku, które choć raz brały udział w szkoleniu z orientacji przestrzennej do udziału w krótkim badaniu ankietowym.
Celem badania jest określenie, jaką wiedzę, umiejętności oraz kompetencje powinien posiadać instruktor orientacji przestrzennej szkolący osoby niewidome i słabowidzące. Wyniki badania zostaną wykorzystane przy opracowywaniu programu szkolenia instruktorów w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
Efektem projektu będzie przygotowanie standardu i programu szkolenia w zakresie orientacji przestrzennej. Standard ten następnie zostanie przetestowany. W wyniku testowania planowane jest wykształcenie min. 12 nowych trenerów orientacji przestrzennej, uzupełnienie kompetencji co najmniej 94 trenerów orientacji przestrzennej, a także nabycie kompetencji w zakresie orientacji przestrzennej przez co najmniej 200 osób z dysfunkcją wzroku. Po okresie testowania zarówno standard jak i program kształcenia zostanie zweryfikowany i wdrożony do stosowania.
Ponadto planowane wpisanie jest zawodu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut. Ankietę można wypełnić do dnia 11 października 2021 r.
Wypełnij ankietę!


 

Źródło: PFRON