Program Dostępność Plus na międzynarodowym forum Zero Project

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak przedstawiła Program Dostępność Plus na międzynarodowej konferencji Zero Project. Kompleksowe rozwiązania dla osób ze szczególnymi potrzebami zostały docenione i wyróżnione w konkursie The Zero Project 2022 w grudniu ubiegłego roku.

„Program Dostępność Plus wspiera nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale także kobiety w ciąży, rodziców małych dzieci oraz seniorów. Dla nich wszystkich, ale także dla nas w przyszłości, budujemy dostępną i przyjazną przestrzeń publiczną oraz komfortowe warunki życia”

– powiedziała wiceminister Jarosińska-Jedynak.
Od ponad trzech lat eliminowane są bariery w 8 obszarach: ochronie zdrowia, architekturze, transporcie, cyfryzacji, edukacji, usługach społecznych, gospodarce. Ten szeroki zakres odzwierciedla ambitny cel Programu, jakim jest wprowadzenie dostępności do wszystkich polityk publicznych w kraju.
Program, koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, to pierwsze i kompleksowe ujęcie dostępności w Polsce, uwzględniające przede wszystkim stworzenie szerokich ram prawnych dla jej wdrażania w usługach i przestrzeni publicznej.

Zero Project

W grudniu 2021 r. Program Dostępność Plus został laureatem w międzynarodowym konkursie The Zero Project 2022. Celem konkursu jest wyłonienie i pokazanie światu najlepszych praktyk i rozwiązań, które poprawiają codzienne życie osób z niepełnosprawnością. Program Dostępność Plus został wyróżniony w kategorii „Polityki publiczne kształtujące ramy prawne dla dostępności”. Tej tematyce poświęcony był panel, w którym obok Polski głos zabrali także przedstawiciele organizacji z Kanady i USA. Obecność Polski w tym prestiżowym gronie to wielkie wyróżnienie.
Tegoroczna konferencja Zero Project odbyła się w Wiedniu i równolegle w formule on- line. Wydarzenie zgromadziło mówców z ponad 50 krajów. Przedstawili oni swoje unikalne spojrzenie na rozwiązania dla świata bez barier.


 

Źródło: MFiPR