Spotkanie ministrów resortów wdrażających Program Dostępność Plus

– Rozmowy o dostępności dają szansę na zacieśnienie współpracy w skutecznym wdrażaniu programu. Są cenną platformą wymiany informacji oraz inspiracją do nowych działań

– powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej otwierając spotkanie z ministrami resortów wdrażających Program Dostępność Plus.
Program Dostępność Plus to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.
Za koordynację programu odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).
W ubiegłym roku MFiPR dokonało pierwszego przeglądu stanu wdrażania ustawy o podmiotach publicznych.

„Dzisiaj najważniejsze wnioski z tego badania chcemy przekazać osobom mającym znaczący wpływ na kreowanie warunków dla poprawy dostępności w Polsce”

– mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Raport z badania  zawiera informacje o dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej oraz o dostępie alternatywnym zarówno w ujęciu krajowym, jak i w podziale na poszczególne województwa. Dokument powstał w oparciu o dane z prawie 58 tys. podmiotów publicznych. Ogólna ocena zapewnianie dostępności budynków i sposobu świadczenia usług dała wynik średni.

„Badanie pobudziło świadomość dotyczącą przepisów ustawy, ale ujawniło także słabości sektora publicznego”

– dodała wiceminister.
Podczas spotkania omówiono również projekt sprawozdania z realizacji Programu Dostępność Plus za 2021 r.

„Od ponad trzech lat eliminujemy bariery w ośmiu obszarach: ochronie zdrowia, architekturze, transporcie, cyfryzacji, edukacji, usługach społecznych i gospodarce. Na ten cel zaangażowaliśmy już około 13 mld zł w ponad 100 inicjatywach”

– przypomniała wiceminister.
Jednym z wniosków sprawozdania z realizacji programu jest fakt, że wiele inicjatyw podjętych na początku programu weszło w fazę dojrzałości  i już przynosi odczuwalne efekty lub niebawem je osiągnie. Jednak skala potrzeb w zakresie dostępności w Polsce nie pozwala na poprzestanie jedynie na tym poziomie.
Ponadto ze sprawozdania wynika, że spada zainteresowanie realizacją programu samego środowiska, w tym znaczących dla niego organizacji pozarządowych.

„Musimy konsekwentnie zaszczepiać dostępność w nowych inwestycjach i działaniach miękkich. Aby były one skuteczne potrzebujemy wsparcia ze strony społecznej – zwłaszcza organizacji reprezentujących osoby korzystające z dostępności najbardziej – seniorów czy osoby z niepełnosprawnościami”

– akcentowała M. Jarosińska-Jedynak.
Spotkanie ministrów resortów wdrażających Program Dostępność Plus odbyło się 21 kwietnia 2022 r.


 

Źródło: MFiPR