MSiT: Rusza nabór wniosków do Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków do „Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Budżet na realizację programu wynosi ponad 20 milionów złotych!
W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie:

  1. • organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;
  2. • organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych;
  3. • organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;
  4. • promocji sportu osób niepełnosprawnych.

O przyznanie dofinansowania mogą aplikować organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych – stowarzyszenia, fundacje, związki i organizacje sportowe z całej Polski.
Na realizację Programu zaplanowano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotę
20 650 000 zł, co w stosunku do roku 2015 r. stanowi zwiększenie nakładów na upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych o 38,6%!
Beneficjent Programu musi zapewnić jedynie pięcioprocentowy wkład własny w ramach realizowanych projektów, przy czym część tych środków może stanowić wartość pracy wolontariuszy – na podstawie stosownej umowy z wyceną świadczenia lub wartość udostępnionej infrastruktury sportowej – na podstawie stosownej umowy.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy wysłać wyłącznie w wersji elektronicznej, w systemie Amodit dostępnym na stronie wnioski.msit.gov.pl do 5 stycznia 2022 r.
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z „Programem Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.”.
Ewentualne pytania w zakresie programu należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich, tel. 22 24 43 129, 22 24 43 105.
Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.


 

Źródło: MSiT