Samorządy będą bardziej dostępne. Rusza nowy projekt PFRON

O pieniądze na likwidację barier architektonicznych, technicznych czy komunikacyjnych mogą występować jednostki samorządów terytorialnych do PFRON w ramach nowego projektu „Dostępny samorząd – granty”. Na realizację celów projektu przeznaczono 77 mln złotych.
Projekt zakłada zapewnienie wolnych od barier przestrzeni komunikacyjnych budynków publicznych czy instalację w nich urządzeń technicznych i rozwiązań architektonicznych. W ramach projektu można sfinansować także działania, które zapewnią informację na temat rozkładu pomieszczeń, zapewnią możliwość szybszej ewakuacji, pozwolą na lepszą obsługę osób niewidomych czy niesłyszących.

Kto może wnioskować o środki?

Wnioski o dofinansowanie mogą składać w imieniu konkretnych placówek jednostki samorządu terytorialnego. Jeden wniosek może objąć działania związane z poprawą dostępności usług nawet w kilku jednostkach organizacyjnych.
Maksymalna wysokość grantu może wynieść aż 250 tys. złotych. Wnioski mogą zawierać wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne, w tym wydatki w ramach cross‐financing i wydatki przeznaczone na zakup środków trwałych.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie PFRON lub uzyskać w oddziałach wojewódzkich tej instytucji.


 

Źródło: PFRON