Prawa pacjentów ze szczególnymi potrzebami: apel Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta apeluje do kierowników podmiotów wykonujących działalność medyczną o realizację prawa pacjentów ze szczególnymi potrzebami.
„Proszę zwrócić szczególną uwagę na empatyczne podejście do chorych, co z pewnością ułatwi rozpoznanie ich potrzeb. Jednocześnie proszę o aktualizację wewnętrznych procedur, tak aby były zgodne z wprowadzonymi zmianami w przepisach” – zaznacza Bartłomiej Chmielowiec.
6 września 2021 roku weszła w życie nowelizacja przepisów prawa w zakresie przekazywania pacjentowi informacji. Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla, że zgodnie z nowymi przepisami prawa informacje m.in. o stanie zdrowia, leczeniu oraz o prawach pacjenta mają być przekazywane pacjentowi w zrozumiały dla niego sposób. Należy w tym celu wykorzystać środki wspierające komunikowanie się.
Bartłomiej Chmielowiec wyszczególnia, że komunikację pacjentów ze szczególnymi potrzebami ułatwi m.in.:

  1. • obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się lub zdalny dostęp online
    do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje;
  2. • instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, których celem jest wspomaganie słyszenia;
  3. • zapewnienie na stronie internetowej placówki informacji o zakresie jego działalności. Powinien
    to być plik elektroniczny, który zawiera tekst odczytywalny maszynowo. Należy także nagrać treści
    w polskim języku migowym oraz informacje w tekście łatwym do czytania.

 

Źródło: RPP