Warmińsko-Mazurskie: Małe zainteresowanie samorządów środkami na wsparcie osób niepełnosprawnych dotkniętych skutkami pandemii

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmuje od samorządów wnioski na pomoc niepełnosprawnym dotkniętym skutkami pandemii COVID-19. Można pomóc i placówkom dla takich osób, i pojedynczym niepełnosprawnym.
Dofinansowanie wynosi do 100 tys. złotych, nie jest wymagany wkład własny ze strony samorządu. Mimo to w województwie warmińsko-mazurskim wnioski o dofinansowanie złożyło tylko 10 samorządów.
Każdy samorząd, każda gmina może po te środki sięgnąć. Chciałbym zachęcić samorządy do sięgania po te środki, bo to cieszy się zbyt małym zainteresowaniem, a można w ten sposób jeszcze wiele dobrego zrobić – zaapelował Artur Chojecki.
Pieniądze można przeznaczyć na: zakup środków dezynfekcyjnych, maseczek, odpowiedniego ubioru, na transport – czy to do szpitali, czy do zakładów aktywności zawodowej, czy na warsztaty terapii zajęciowej – można je wykorzystać na zakup paczek żywnościowych, czy na pomoc psychologiczną – powiedział Mateusz Szkaradziński.


 

Źródło: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki