Łódzkie: Nie zajmuj miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami!

We wtorek (15 listopada) z inicjatywy Fundacji Aktywnej Rehabilitacji regionu łódzkiego oraz rzecznika osób niepełnosprawnych ruszyła akcja uświadamiająca kierowców, by nie parkowali samochodów na miejscach przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
W ten sposób chcemy uświadomić kierowcom, jak to jest, gdy miejsce, które jest dla nich przeznaczone, jest zajmowane w sposób niewłaściwy przez osoby nieposiadające uprawnień lub jest zastawione w sposób uniemożliwiający skorzystanie z wyznaczonego miejsca.
Osoby z niepełnosprawnościami często mają problem z parkowaniem w mieście z racji na ograniczoną ilość miejsc lub niewłaściwe parkowanie przez innych kierowców poruszających się po przestrzeni miejskiej.
Miejsca wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami często są zastawione w taki sposób, że osoba z dysfunkcją narządu ruchu ma problem z dostaniem się do samochodu.
Podczas akcji będziemy informować kierowców jak ubiegać się o niebieską kartę parkingową dla osoby z niepełnosprawnością oraz o taryfikatorze mandatów.
Miejsca parkingowe dla osób z ograniczoną mobilnością wyznaczane są z określonych powodów.
Niepełnosprawni użytkownicy ruchu drogowego mogą korzystać z parkowania na wyznaczonych do tego miejscach tzw. kopertach. Korzystanie z tego prawa daje możliwość łatwego i bezpiecznego przemieszczania się w celu załatwiania codziennych spraw, zgodnie z własnymi potrzebami i aspiracjami. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do samodzielnego i aktywnego życia.
Aby móc parkować na miejscach dla osób z niepełnosprawnościami, pojazd powinien być oznaczony specjalną kartą parkingową określoną w art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Karta parkingowa przyznawana jest osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności i należy ją umieścić w widocznym miejscu w samochodzie.
Karta parkingowa, zezwalająca na parkowanie na kopertach uprzywilejowanych nie jest przyznawana na samochód lecz na osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności. Kartę parkingową może otrzymać między innymi osoba z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, która ma znacznie ograniczone możliwości poruszania się samodzielnie.
Wniosek o wydanie karty parkingowej składa się do powiatowego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Czas oczekiwania na kartę parkingową wynosi kilka dni. Jest ona dokumentem międzynarodowym i jej zastosowanie obowiązuje w całej Unii Europejskiej.
Od 1 stycznia 2022 r. mandat za parkowanie na kopercie dla osoby nie posiadającej uprawnień wynosi 800 zł. Oprócz kary pieniężnej kierowca dostanie też 5 punktów karnych. Wykroczeniem jest również posługiwanie się cudzą kartą parkingową, za które nakładana jest grzywna w postępowaniu mandatowym w wysokości 400 zł. Jednak jeżeli kierujący samochodem dodatkowo zajmie kopertę dla niepełnosprawnych, to zostanie ukarany mandatem w wysokości 1200 zł.
Poza przepisami prawa i faktem, że mandaty są wysokie, warto pamiętać też o kulturze osobistej i nie parkować samochodu w takim miejscu.


 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Prezydent Miasta Łodzi