Krzeszowice: Wypełnij ankietę dotyczącą potrzeb osób z niepełnosprawnością

GOPS Krzeszowice zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, skierowanej do osób z niepełnosprawnością, ich rodziców oraz opiekunów.
Zebrane informacje posłużą do opracowania diagnozy potrzeb w zakresie podejmowanych działań oraz planowanych inwestycji na rzecz osób niepełnosprawnych.
Ankiety w wersji papierowej dostępne są w Urzędzie Miejskim, GOPS, CKIS, Bibliotece  oraz placówkach służby zdrowia na terenie gminy.
Link do ankiety: https://forms.gle/7afZLx3zaLskzzPm7


 

Źródło: GOPS Krzeszowice