Nowelizacja budżetu państwa na 2021 rok. Będzie prawie miliard złotych więcej dla niepełnosprawnych

21 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021. Dochody budżetu państwa wzrosną o 78,5 mld zł w porównaniu z pierwotnie przyjętą ustawą budżetową na 2021 r. i wyniosą 483 mld zł. Wydatki wyniosą 523,4 mld zł.
„Dzięki zwiększonym dochodom budżetu państwa możemy zrealizować rządowe priorytety przy równoczesnym zmniejszeniu o ponad połowę deficytu budżetowego”
– powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza.
W wyniku nowelizacji budżetu więcej pieniędzy trafi m.in. na zdrowie oraz wsparcie dla niepełnosprawnych.
Dodatkowe 800 mln zł otrzyma Narodowy Fundusz Zdrowia na sfinansowanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz 200 mln zł na zwiększenie subwencji dla uczelni medycznych.
Kolejne 800 mln zł trafi do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania mające poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych oraz nowych programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą PFRON. Dodatkowe 200 mln zł na wsparcie osób niepełnosprawnych trafi też do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.


 

Źródło: MF