Olimpijczycy z Tokio odebrali złote odznaki za zasługi dla sportu

„To wielki zaszczyt, że możemy gościć Państwa w Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich przynieśliście Państwo Polsce sukcesy, które przekładają się na dobro publiczne w zakresie aktywności ruchowej, zdrowia społeczeństwa, za co serdecznie dziękujemy. Odznaczenie „Za Zasługi dla Sportu” jest najwyższym odznaczeniem resortowym. Poszerzyliśmy grupę osób, którym będziemy je wręczać, o czynnych sportowców, ponieważ naturalnym jest, że powinni oni w czasie kariery takie odznaczenia otrzymywać”

– powiedział wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński podczas uroczystości wręczenia medalistom olimpijskim, paraolimpijskim oraz trenerom i działaczom sportowym Złotych Odznak „Za zasługi dla Sportu”.”

„Dzięki Państwa sukcesom, możemy mówić, że o ponad 200 mln zł więcej wpłynie z budżetu do MKDNiS na kolejne programy sportowe. Powstaną co najmniej cztery nowe programy, a te działania, które już zostały zainicjowane, będą rozwijane. Gdyby nie Państwa sukcesy sportowe, z pewnością byłoby to trudniejsze. Zwycięstwa na poziomie sportu wyczynowego, medale olimpijskie i paraolimpijskie, przekładają się także na wzrost zainteresowania sportem masowym, sportem powszechnym. Cieszymy się, że coraz więcej Polaków ma kontakt z aktywnością ruchową

– dodał wicepremier.”

W imieniu sportowców wystąpił utytułowany dyskobol Piotr Małachowski, który podziękował za zaufanie i otrzymane wsparcie.

„Jestem przekonany, że sportowcy odpowiednio je wykorzystają i po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu medali będzie tyle, że ta sala będzie za mała, aby nas wszystkich pomieścić

– powiedział wicemistrz olimpijski w rzucie dyskiem.”
Piotr Małachowski wraz Marią Andrejczyk w imieniu sportowców wręczyli ministrowi kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotrowi Glińskiemu pamiątkową statuetkę.
W uroczystości, która odbyła się na Zamku Królewskim, wzięli udział medaliści igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w Tokio, trenerzy, przedstawiciele polskich związków i organizacji sportowych, a także Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiej Fundacji Narodowej i Instytutu Sportu.
Złotą odznaką „Za zasługi dla Sportu” decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu uhonorowani zostali medaliści z Tokio w sportach olimpijskich i paraolimpijskich:
Maria Andrejczyk
Barbara Bieganowska-Zając
Adrian Castro
Maksym Chudzicki
Rafał Czuper
Michał Derus
Justyna Iskrzycka
Oliwia Jabłońska
Tomasz Jakimczuk
Alicja Jeromin
Malwina Kopron
Lucyna Kornobys
Piotr Kosewicz
Dariusz Kowaluk
Róża Kozakowska
Justyna Kozdryk
Karolina Kucharczyk
Maciej Lepiato
Tadeusz Michalik
Natalia Partyka
Karolina Pęk
Agnieszka Skrzypulec
Szymon Sowiński
Lech Stoltman
Renata Śliwińska
Dawid Tomala
Marta Wieliczko
Karol Zalewski
Marzena Zięba
Odznaczenia otrzymali także trenerzy i działacze sportowi.

Odznaka „Za Zasługi dla Sportu”

Dotychczas odznaka „Za Zasługi dla Sportu” przyznawana była trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu. Dzisiejsza uroczystość miała szczególny charakter, ponieważ po raz pierwszy odznaka jest przyznawana sportowcom – za osiągnięcia sportowe.
2 września w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 27 sierpnia 2021 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie odznak, wyróżnień oraz nagród pieniężnych za osiągnięcia w działalności w zakresie sportu. Nowelizacja poszerza aktywności, za które minister właściwy do spraw kultury fizycznej może przyznać odznaczenia o osiągnięcia sportowe. Umożliwi to ministrowi uhonorowanie zawodników uzyskujących wybitne osiągnięcia.
Rozporządzenie przewiduje także możliwość rezygnacji z zachowania kolejności stopni odznaki (brązowego, srebrnego i złotego) w przypadku zawodników, którzy zajęli pierwsze, drugie albo trzecie miejsce na igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, w mistrzostwach świata, Europy lub Polski oraz trenerów tych zawodników. Ma to zapobiec sytuacji, w której wybitny sportowiec lub trener zasługujący na najwyższy stopień odznaki musiałby otrzymać najpierw najniższy.
Odznaka „Za Zasługi dla Sportu” przyznawana jest przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej od 2003 roku.


 

Źródło: MKDNiS