Już niebawem kolejne przepisy ustawy o dostępności wchodzą w życie

6 września 2021 r. wejdą w życie kolejne przepisy ustawy, które przybliżają nas do poprawy jakości życia osób ze szczególnymi potrzebami. Naszym celem jest dostępność cyfrowa, architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna przestrzeni publicznej, w tym administracji – zapowiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Nowe przepisy ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadzają instrument postępowania skargowego. Składa się on z kilku elementów. Jednym z nich jest możliwość zwrócenia uwagi organizacji publicznej na brak  dostępności przez każdego obywatela.

„Dodatkowo osoba ze szczególnymi potrzebami ma możliwość złożenia „wniosku o zapewnienie dostępności” w przypadku, gdy napotka bariery np. w urzędzie, na uczelni lub podczas wizyty u lekarza”

– wyjaśniła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Na podstawie takiego wniosku podmiot publiczny będzie zobowiązany do usunięcia barier lub zapewnienia dostępu alternatywnego. Jeśli tego nie zrobi , osoba wnioskująca będzie miała możliwość złożenia skargi do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Konsekwencją braku działań poprawiających dostępność po stronie organizacji publicznej może być nałożenie przez PFRON grzywny finansowej.

„Należy jednak podkreślić, że celem nie jest masowe karanie za brak dostępności. Grzywnę chcemy traktować jako ostateczność i mamy nadzieję, że będzie ona rzadko wykorzystywana”

– podkreśliła wiceszefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Ideą postępowania skargowego jest przede wszystkim stworzenie skutecznej ścieżki zgłaszania przez obywateli barier utrudniających samodzielność i funkcjonowanie w przestrzeni publicznej na równi z innymi.

„Mam nadzieję że wskazanie tych barier będzie traktowane z otwartością i zrozumieniem oraz odczytywane, jako wskazówka, co należy zmienić, aby z działalności urzędu czy organizacji mogło swobodnie korzystać, jak najwięcej osób”

– podsumowała wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Ustawa o dostępności działa

Efekty wdrożonych dotychczas najważniejszych przepisów Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami od września 2019 r.:

  1. • minimalne wymagania w zakresie zapewniania dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjnej dla podmiotów publicznych,
  2. • wyznaczenie ponad 2 tysięcy koordynatorów dostępności w instytucjach publicznych,
  3. • przegląd obowiązującego prawa pod kątem zapewniania dostępności,
  4. • pierwsze raportowanie stanu zapewnienia dostępności przez wszystkie podmioty publiczne w Polsce,
  5. • rozpoczęte przygotowanie systemu certyfikacji dostępności dla przedsiębiorców i NGO.

 

Źródło: MFiPR