Konkurs stypendialny dla niewidomych lub słabowidzących studentów

Fundacja „Praca dla Niewidomych” realizuje kolejną edycję konkursu stypendialnego pod nazwą „Warto się uczyć” polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu stypendiów studentom i doktorantom z niepełnosprawnością wzroku.
Stypendia zostaną przyznane w wyniku przeprowadzenia konkursu wniosków złożonych przez zainteresowane osoby, a ich ocena będzie oparta na kryteriach zawartych w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu stypendialnego.
Spośród uczestników konkursu zostaną wyłonione 3 osoby, które otrzymają stypendium w wysokości 900 (słownie: dziewięćset) złotych brutto miesięcznie, wypłacane przez okres 9 miesięcy roku akademickiego 2021/2022. Kwoty stypendiów wypłacane beneficjentom pomniejszone będą o zaliczki przekazywane do urzędu skarbowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych).
W konkursie mogą wziąć udział osoby z całego kraju, które mają niepełnosprawność wzroku, zaliczone zostały do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, rozpoczynają naukę lub kształcą się na studiach I, II, III stopnia oraz dostarczą do Fundacji wymagane dokumenty do 15 października 2021 roku.
W przypadku pytań należy kontaktować się z fundacją „Praca dla Niewidomych”:
tel. (22) 826-88-66;
e-mail. fpdn@fpdn.org.pl

Dokumenty do pobrania:

Regulamin ogólnopolskiego konkursu stypendialnego Fundacji „Praca dla Niewidomych” na rok akademicki 2021/2022
Załącznik numer 1
Załącznik numer 2
Załącznik numer 3
Załącznik numer 4
Załącznik numer 5


 

Źródło: materiały nadesłane