Ścieżka turystyczna w Wapienicy dostępna dla osób niewidomych

Na tej cieszącej się dużą popularnością 4-kilometrowej ścieżce zadbano o elementy ułatwiające orientację w przestrzeni przez osoby niewidome i słabowidzące. Znajduje się tam m.in. plan tyflograficzny okolicy oraz 12 stanowisk edukacyjnych zintegrowanych z systemem nadajników YourWay.
Aby skorzystać z systemu, potrzebujemy telefonu komórkowego i darmową aplikację YourWay, przygotowaną dla osób z dysfunkcją wzroku. Nadajnik przekazuje sygnał do aplikacji, przez co zbliżając się do każdego  stanowiska telefon wibruje, a dodatkowo odtwarza komunikaty zawarte na planszach edukacyjnych. To przykład wykorzystania w praktyce innowacji społecznej, bo tą jest Aplikacja YourWay, która powstała w projekcie „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Wiedza Edukacja Rozwój.
Warto dodać, że pomysłodawcą inicjatywy jest Lokalna Organizacja Turystyczna Beskidy, a ścieżka została przystosowana dla osób o szczególnych potrzebach również dzięki dotacji w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii Turystyka 2021.


 

Źródło: MFiPR / Funduszeeuropejskie.gov.pl