W Bieszczadach jest nowa ścieżka turystyczna z audiodeskrypcją

– W Programie Dostępność Plus turystyka społeczna zajmuje istotne miejsce. Chcemy, aby co najmniej 100 km szlaków turystycznych i 10 schronisk górskich stało się dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami – powiedziała wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak otwierając konferencję „Zobaczyć Bieszczady – ścieżka turystyczna z audiodeskrypcją”.
Okazją do spotkania była inauguracja w Mucznem w Bieszczadach nowej ścieżki turystycznej z audiodeskrypcją. Na szlaku, prowadzącym do wieży widokowej na szczycie góry Jeleniowaty, zamontowano system totupoint. Jest to system wspomagający orientację przestrzenną oraz zwiększający poziom bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Składa się on z tzw. znaczników – urządzeń, które emitując dźwięk, informują użytkownika o swoim położeniu komunikatem tekstowym lub głosowym. Dodatkowo na trasie znajdują się mapy i tabliczki z informacjami w alfabecie Braille’a.

„W naszych działaniach staramy się pokazywać, że miejsce na dostępność jest wszędzie. Także tam, gdzie w pierwszych skojarzeniach się jej nie dostrzega. Dobrym przykładem jest właśnie turystyka społeczna. Wielu sceptyków zastanawia się jak to możliwe, aby osoby z niepełnosprawnościami wędrowały po górskich szlakach? A to się jednak dzieje – o czym sama się wielokrotnie przekonałam – i co Państwo udowodniliście również podczas wycieczki w okolicach Mucznego”

– podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak zwracając się do niewidomych uczestników konferencji.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej przypomniała, że dostępność zawsze zaczyna się od drugiego człowieka. Od jego postawy, od świadomości wyzwań, z jakimi muszą się mierzyć osoby o szczególnych potrzebach.
Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak wyraziła przekonanie, że otwarty nowy szlak turystyczny będzie inspiracją dla upowszechnienia podobnych rozwiązań w całym kraju.

„Jestem przekonana, że inicjatywy związane z turystyką społeczną przyniosą korzyści zarówno dla mieszkańców Podkarpacia, ale także dla osób je odwiedzających, promując turystykę jako otwartą i dostępną dla wszystkich”

– zakończyła wiceminister.
W konferencji, zorganizowanej przez Grupę Bieszczadzką GOPR oraz władze samorządu województwa podkarpackiego, uczestniczyli także przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Fundacji Wspierania Inicjatyw Społecznych „Pogranicze Bez Barier” oraz Fundacji „Pełni Kultury”.


 

Źródło: MFiPR