Wapienica: Popularna ścieżka turystyczna będzie dostępna dla osób niewidomych

Ścieżka ma formę pętli o długości 4 km. Zaczyna się przy parkingu leśnym u zbiegu ulic Tartacznej i Dębowiec. Następnie wiedzie w górę wzdłuż rzeki Wapienica do zapory, by później przejść kładką pod zaporą na drugą stronę rzeki, gdzie biegnie drogą gruntową z powrotem na parking.
Dzięki Lokalnej Organizacji Turystycznej Beskidy ścieżka zyska elementy przystosowane do potrzeb osób niewidomych, słabowidzących i starszych. Na ścieżce wzniesionych zostanie 12 stanowisk edukacyjnych poświęconych odrębnym zagadnieniom bogactwa przyrodniczego doliny i Beskidów. Przy wejściu na ścieżkę usytuowany zostanie plan tyflograficzny (wykorzystujący odwzorowanie i przedstawienie określonej rzeczywistości przy zastosowaniu odpowiedniej skali i proporcji w sposób dostępny dla człowieka za pomocą zmysłu dotyku) okolicy, który pomoże osobom niewidomym i słabowidzącym w samodzielnym zorientowaniu się w terenie.
Dla potrzeb osób niewidomych i słabowidzących przystosowane zostaną wszystkie stanowiska edukacyjne. Służyć temu będzie system nadajników YourWay. By korzystać z systemu, potrzebny jest telefon komórkowy i aplikacja YourWay. Można ją bezpłatnie pobrać ze sklepu Android lub iOS. Użytkownik aplikacji, zbliżając się do każdego ze stanowisk, otrzyma sygnał poprzez wibracje telefonu, a następnie odczytany zostanie przekaz stanowiący treść edukacyjną danego punktu. Wszystkie stanowiska opatrzone zostaną tabliczkami z legendą w alfabecie Braille’a.
Na realizację zadania LOT Beskidy pozyskała dotację celową Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Projekt stowarzyszenia uzyskał wsparcie jako jeden z 25 w skali kraju.
Ścieżka powinna być gotowa do końca lipca 2021.


 

Źródło: UM Bielsko-Biała