Spotkanie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie budowy nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie

15 lipca br. w gmachu MEiN Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek spotkał się z przedstawicielami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Opactwie. Rozmowa dotyczyła wsparcia budowy nowej siedziby SOSW, która będzie się mieściła w Kozienicach.

– Wiem, że szkoła pomimo trudnych warunków lokalowych działa bardzo dobrze – podkreślił minister Przemysław Czarnek. – Dzieci powinny mieć szkołę przyjazną, radosną i nowoczesną. Nowa lokalizacja w Kozienicach to poprawa dojazdu do szkoły. Dlatego będę ubiegał się o środki finansowe na ten cel. Nowy ośrodek w Kozienicach to inwestycja bez dwóch zdań konieczna. Rozpoczniemy ją i skończymy – zapowiedział minister.

Obecnie w Opactwie w powiecie kozienickim funkcjonuje jedyna tego typu placówka edukacyjna dla dzieci niepełnosprawnych. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy mieści się w murach dawnego klasztoru benedyktyńskiego pochodzącego z XVI wieku. Obiekt nie jest w pełni dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, dlatego istnieje potrzeba wybudowania nowoczesnego budynku.
Powiat Kozienicki nie posiada wystarczających środków finansowych na budowę placówki. W związku z tym Minister Edukacji i Nauki zaangażował się w pomoc w pozyskaniu potrzebnych środków finansowych na budowę nowej siedziby ośrodka.
Nowy budynek będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowoczesny kompleks pozwoli objąć opieką większą liczbę dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zapewniając im odpowiednie warunki kształcenia oraz opieki. Planowany termin zakończenia inwestycji to II połowa 2023 r.


 

Źródło: MEiN