Mazowieckie: 4 mln zł na budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie

Powiat pruszkowski otrzymał wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego na budowę SOSW w Pruszkowie. Wartość inwestycji to ponad 43 mln zł, z czego aż 4 mln zł stanowi dofinansowanie samorządu województwa. Dziś umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

– Instrument zadań ważnych stworzyliśmy z myślą o wszystkich tych samorządach, które nie są w stanie same zrealizować niezbędnych inwestycji. To już druga edycja tego programu wsparcia. Na ten rok na jego realizację przeznaczyliśmy 50 mln zł. Jednak i to za mało. Potrzeby wciąż są duże. Zwłaszcza teraz, gdy z powodu epidemii wpływy do budżetów stają się coraz niższe

– podkreśla marszałek Adam Struzik.
Ośrodek powstanie przy ul. Wapiennej, a inwestycja będzie realizowana etapowo. W ramach pierwszego etapu wybudowana zostanie m.in. infrastruktura techniczna oraz część dydaktyczna budynku wraz z salą sportową. W drugim etapie powstanie internat, chodnik oraz zagospodarowany zostanie teren wokół budynku. W efekcie powstanie 3-kondygnacyjny budynek z piwnicą z wewnętrznym patio. SOSW będzie publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, w której uczyć się będzie 150 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie.
Koszt inwestycji: 43 016 227,79 zł
Dofinansowanie z budżetu Mazowsza: 4 000 000,00 zł
Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach realizowanego przez samorząd Mazowsza „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.


 

Źródło: Biuro Prasowe Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego