Grudziądz: W mieście znikną bariery architektoniczne

Miasto pozyskało środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Dzięki temu w dwóch szkołach na terenie Grudziądza zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne.
Projekt dotyczyć będzie prac w Zespole Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2.
W tym pierwszym budynku, zlokalizowanym przy ulicy Parkowej, wybudowane zostaną dwie pochylnie do budynku szkoły oraz dostosowane będą pomieszczenia higieniczno-sanitarne do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku internatu. Z kolei w internacie ośrodka szkolno-wychowawczego, mieszczącego się przy Kasprowicza, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych zostaną ciągi komunikacyjne.
Łączna kwota dofinansowania na zadania wynosi 169 248 złotych, co stanowi 55 % kosztów realizacji inwestycji.
Miasto pozyskało także dodatkowe środki, w kwocie 124 800 złotych, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Ponadto, w ramach programu wsparcie przyznane zostało Grudziądzkiemu Centrum Caritas na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (kwota 103 991 złotych) oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY” na kolejny etap modernizacji budynku warsztatu terapii zajęciowej przy ul. Kochanowskiego 11-13 – kwota 160.000 złotych.


 

Źródło: Samorzad.pap.pl