Polski Komitet Paraolimpijski zaprasza do projektu „Sport dla wszystkich”

Polski Komitet Paraolimpijski rozpoczął realizację projektu „Sport dla Wszystkich! 2021” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W ramach projektu „Sport dla Wszystkich! 2021” została przewidziana organizacja około 108 warsztatów sportowo-aktywizujących. Warsztaty będą trwały średnio 8 dni. Projekt przeznaczony jest dla osób, które są zainteresowane zwiększaniem swojej aktywności fizycznej, nabyciem, rozwijaniem i podtrzymywaniem umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Podczas warsztatów planowane są konsultacje z psychologiem/pedagogiem, konsultacje z fizjoterapeutą/masażystą oraz udział w zajęciach sportowych, z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji uczestników/uczestniczek projektu.
W projekcie przewidziany jest udział 250 osób z niepełnosprawnościami. Działania rekrutacyjne skupiają się głównie na osobach z niepełnosprawnościami narządu ruchu i narządu wzroku, a także z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w związku ze szkoleniem osób mogących później wziąć udział w Igrzyskach Paraolimpijskich.
Polski Komitet Paraolimpijski gwarantuje uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, wynajem obiektów sportowych, opiekę kadry merytorycznej projektu, zakup drobnego sprzętu sportowego, a także opłaca transport.
Warsztaty będą organizowane po zrekrutowaniu grupy osób zainteresowanych tą samą dyscypliną, z uwzględnieniem możliwości skoordynowania i uzgodnienia dogodnych dla zainteresowanych terminów oraz lokalizacji. W poprzedniej edycji realizowano działania w obrębie dyscyplin takich jak: pływanie, kolarstwo, szermierka na wózkach, narciarstwo, lekkoatletyka, tenis stołowy, czy wioślarstwo.
Osoby, które są zainteresowane dołączeniem do projektu mogą kontaktować się z Polskim Komitetem Paraolimpijskim pod adresem: m.ratynska@paralympic.org.pl.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji do Projektu 
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin rozliczania kosztów podróży
Wzór rozliczenia kosztów podróży
Formularz rezygnacji uczestnika


 

Źródło: PKPar