Spacer dźwiękowy wokół zachęty

Termin i miejsce wydarzenia
07.07.2021 (środa), godz. 18:00
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa
Zbiórka przed Zachętą, w przypadku złej pogody spacer zostanie przełożony na termin późniejszy
Udział bezpłatny, obowiązują zapisy:
e-mail: m.nowak@zacheta.art.pl
Wydarzenie może zostać udostępnione dla osób niewidomych. Jeżeli istnieje potrzeba zapewnienia audiodeskrypcji lub asysty, należy to zaznaczyć w trakcie zapisów.


 

Ekologia to słowo, którego nie wypada nie rozumieć, ale czy wiemy, że może dotyczyć dźwięku? Czym jest ekologia akustyczna? Jak poruszać się po przestrzeni miejskiej, słuchając jej bardziej świadomie? Jak nie zaśmiecać przestrzeni audialnej? O tym porozmawiamy z Krzysztofem Marciniakiem, eksplorując otoczenie Zachęty i przestrzeń Placu Małachowskiego.
Krzysztof Marciniak – warszawski muzykolog, krytyk, ekolog akustyczny. Członek kolektywu redakcyjnego magazynu o muzyce współczesnej „Glissando”. Uczy słuchania, pisze o dźwięku, szuka ekologii w muzyce, nagrywa żaby i wykłóca się o przecinki. Bada i kwestionuje granice między muzyką a środowiskiem akustycznym. Absolwent Instytutu Muzykologii UW. Jako krytyk i publicysta muzyczny pisze do „Glissanda”, „Ruchu Muzycznego”, „Znaku” i „Dwutygodnika”. W pracy kuratorskiej i redakcyjnej skupia się szczególnie na społecznym, ekologicznym i politycznym wymiarze sztuki dźwięku. Prowadził warsztaty świadomego słuchania i spacery dźwiękowe dla dzieci, dorosłych i seniorów m.in. dla NINA, NIFC i CSW Zamek Ujazdowski. Rozwija autorską metodę prowadzenia nagrań terenowych i komponowania dźwięków otoczenia (soundscape composition) w duchu sztuki ze społecznością.