USA: Nowy pilotażowy program Cisco przygotowuje osoby niewidome do pracy w zakresie cyberbezpieczeństwa

Specjaliści HR, którzy chcą zatrudnić osoby przeszkolone w zakresie cyberbezpieczeństwa, mogą skorzystać z nowego zasobu – absolwentów programu szkoleniowego Akademii Cisco w NSITE.
W ramach 40-tygodniowego programu, osoby niewidome i słabowidzące poszukujące pracy zostaną przeszkolone wirtualnie, jak instalować, konfigurować i rozwiązywać problemy z sieciami za pomocą produktów Cisco.
Nsite to agencja HR, która współpracuje z osobami z dysfunkcją wzroku poszukującymi pracy. Nowy program szkoleniowy to pierwsza Akademia Cisco w USA dostosowana do stylów uczenia się osób niewidomych. Akademia jest finansowana w ramach dwuletniego stypendium w wysokości 95 700 dolarów od Mitsubishi Electric America Foundation (MEAF). Program skierowany głównie do osób w wieku 18-26 lat obejmuje naukę umiejętności miękkich, takich jak komunikacja i umiejętności zarządzania zespołem. Kandydaci, którzy pomyślnie ukończyli szkolenie, otrzymują certyfikat Cisco Certified Network Associates.
Większość uczestników pochodzi z państwowych skierowań na rehabilitację zawodową, a program jest dla nich bezpłatny.
„Kiedy w tym roku uruchomiliśmy NSITE, zobowiązaliśmy się do dostarczania rozwiązań zarówno pracodawcom, jak i osobom poszukującym pracy” – powiedział Kevin Lynch, prezes i dyrektor generalny National Industries for the Blind, organizacji patronackiej NSITE. „Akademia Cisco przyniesie prawdziwe możliwości rozwoju zawodowego całej grupie Amerykanów narażonych na wykluczenie zawodowe” – powiedział w oświadczeniu ogłaszającym przyznanie stypendium.
NSITE planuje utworzyć staże dla uczestników po ukończeniu programu. Uczestnicy otrzymają również pomoc w napisaniu CV, przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych i znalezieniu pracy.


 

Źródło: Shrm.org