DPS-y otrzymają kolejne wsparcie

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zwróciło się do wojewodów z prośbą o zebranie zapotrzebowania z terenu województw na środki dla domów pomocy społecznej.
„– W efekcie przeznaczyliśmy kolejne 50 mln zł na wsparcie domów pomocy społecznej w czasie pandemii. Wiemy, jak ważna jest to pomoc. Bezpieczeństwo podopiecznych i wszystkich pracowników domów pomocy społecznej jest dla nas niezwykle ważne, jesteśmy w stałym kontakcie z wojewodami i uważnie monitorujemy sytuację – zapewnia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.”
Podziału środków dokonano biorąc pod uwagę dwie zmienne – liczbę mieszkańców domów pomocy społecznej oraz liczbę etatów osób zatrudnionych w tych jednostkach. Przyjęto, że 40 proc. z kwoty 50 mln zł zostanie przyznane województwom według liczby mieszkańców w domach pomocy społecznej, a 60 proc. – według liczby etatów pracowników zatrudnionych w DPS.
Najwięcej, bo ponad 5,9 mln zł trafiło na Mazowsze, blisko 5,4 mln zł na Śląsk, a niemal 5,2 mln zł – do województwa małopolskiego.
Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zostały przeznaczone m.in. na zabezpieczenie ciągłości ich działalności, dodatkowe wynagrodzenia dla zatrudnionego personelu, a także zatrudnienie pracowników wspomagających.


 

Źródło: MRiPS