Senat przyjął ustawę o czternastej emeryturze

9 czerwca 2022 r.  późnym popołudniem zakończyło się 44. posiedzenie Senatu. Izba w tym dniu przyjęła ustawę o tzw. czternastej emeryturze.
(projekt rządowy) przewiduje, że tzw. czternastkę, czyli dodatkowe świadczenie, w wysokości najniższej emerytury (1338,44 zł brutto) otrzymają emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł. Wypłata dla tych ze świadczeniami wyższymi niż 2,9 tys. zł zostanie pomniejszona o różnicę między wysokością emerytury lub renty a tą kwotą. Jeżeli kwota „czternastki” okaże się niższa niż 50 zł, świadczenie nie będzie przyznawane. „Czternaste” emerytury będą wypłacane od 25 sierpnia do 20 września 2022 r. osobom, które nabędą prawa do świadczeń do 24 sierpnia 2022 r. Nie będzie z nich dokonywanych potrąceń ani egzekucji.


 

Źródło: Senat RP