AMW i Gdynia razem na rzecz dostępności

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni stawia na dostępność. Uczelnia chce być przyjazna i dostosowana do potrzeb wszystkich – także osób z niepełnosprawnościami. W realizacji tego celu pomoże miasto. Akademia Marynarki Wojennej i Gdynia podpisały właśnie porozumienie o współpracy na rzecz pełnego uczestnictwa studentów z niepełnosprawnościami w życiu akademickim.
Akademia Marynarki Wojennej się zmienia. Gdyńskiej uczelni zależy na otwartości i integracji wszystkich studentów. Dlatego realizuje projekt „Akademia Marynarki Wojennej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami”. Zakłada on wdrożenie kompleksowego programu działań, które sprawią, że uczelnia będzie przyjazna i dostosowana do potrzeb każdego, kto zawita w jej progi. Projekt obejmuje zmiany organizacyjne, proceduralne – w zakresie kształcenia, technologiczne czy architektoniczne. Ma też podnieść świadomość i kompetencje kadry oraz studentów.
Aby cały proces zmian przebiegł sprawnie, był zgodny z procedurami i spełniał najwyższe standardy, uczelnia podjęła współpracę z miastem na rzecz pełnego uczestnictwa studentów z niepełnosprawnościami w życiu akademickim. Porozumienie w tej sprawie podpisali już prezydent Gdyni Wojciech Szczurek oraz kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht – rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej. W jego ramach uczelnia będzie konsultowała z miastem, a konkretnie z Biurem Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób z Niepełnosprawnością, swoje działania związane z projektem. Z kolei Gdynia ma służyć radą, wsparciem i pomocą merytoryczną w kwestii pełnej integracji osób z niepełnosprawnością w społeczności studentów Akademii Marynarki Wojennej. Nie bez przyczyny. Gdynia jest liderem dostępności, o czym świadczą liczne działania, kampanie społeczne czy przyznawane miastu wyróżnienia – choćby Access City Award. W grudniu ubiegłego roku miasto po raz trzeci otrzymało nagrodę w tym prestiżowym konkursie – tym razem za podejmowanie działań na rzecz społecznej świadomości na temat niepełnosprawności oraz stałe doskonalenie.

– Polityka dostępności w Gdyni jest konsekwentnie realizowana od ponad dwudziestu lat. W planowaniu, projektowaniu uniwersalnym i wdrażaniu rozwiązań w skali całego miasta kierujemy się potrzebami wszystkich mieszkańców. Dlatego bardzo cieszy nas współpraca z Akademią Marynarki Wojennej. Dzięki niej Gdynia będzie jeszcze bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, które chcą realizować swoje pasje i marzenia w naszym mieście i na tej uczelni

– mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

– Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni chcąc być uczelnią na miarę XXI wieku, podjęła działania zmierzające do zniwelowania wykluczenia osób z niepełnosprawnościami w społeczności akademickiej. Chcemy, aby osoby, które utraciły sprawność, mogły bez przeszkód realizować się w roli społecznej studenta, a w przyszłości także zawodowo. Współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób z Niepełnosprawnością umożliwi realizację powyższego celu. Wiedza i doświadczenie pracowników Urzędu Miasta pomogą pracownikom Akademii Marynarki Wojennej w zaplanowaniu i podjęciu działań związanych z dostosowaniem przestrzeni, likwidacją barier architektonicznych, walką ze stereotypami i uprzedzeniami tkwiącymi w osobach pełnosprawnych. Będziemy korzystać z doradztwa czy opinii dotyczących możliwości integracji studentów niepełnosprawnych ze społecznością AMW

– podkreśla Agnieszka Suchocka, pełnomocnik rektora-komendanta Akademii Marynarki Wojennej ds. studentów niepełnosprawnych.
Władze i pracownicy Akademii Marynarki Wojennej chcą również czerpać z już wypracowanych w mieście rozwiązań, które jako przykłady dobrych praktyk można przenieść na uczelniany grunt.
Projekt Akademii Marynarki Wojennej rozpoczął się w styczniu 2020 roku i potrwa do czerwca 2023 roku. W jego ramach zaplanowano realizację wielu działań i form wsparcia. Na początek powstało Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AMW. Kolejne kroki, które już są wdrażane lub dopiero powstaną to: dostosowanie systemu rekrutacji elektronicznej dla osób z niepełnosprawnościami, dostosowanie procesu kształcenia dla studentów z niepełnosprawnościami – w tym m.in. wsparcie doradców edukacyjnych i tłumacza języka migowego czy zakup specjalistycznego sprzętu umożliwiającego im pełne uczestnictwo w tym procesie, program wsparcia zdrowia psychicznego, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami, kursy polskiego języka migowego, szkolenia dla pracowników uczelni i studentów z niepełnosprawnościami w zakresie korzystania ze sprzętów i technologii wspierających kształcenie, dostosowanie architektoniczne budynków, zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami czy dostosowanie biblioteki, strony internetowej i wewnętrznych systemów informatycznych.
Projekt „Akademia Marynarki Wojennej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Źródło: UM Gdynia / kom. pras. / Magdalena Czernek