PFRON wspiera transport na szczepienia

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień jednostki samorządu terytorialnego umożliwią dowóz na szczepienia osób niepełnosprawnych wraz z ich opiekunami i osób, wymagających szczególnego wsparcia, nie posiadających orzeczenia o niepełnosprawności.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w związku ze stanem wyższej konieczności wynikającym ze stanu pandemii i z przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także realizacją narodowego programu szczepień, PFRON nie będzie wnosił zastrzeżeń co do wykorzystania środków transportu do przewozu osób niepełnosprawnych w przypadku ich użycia do dowozu innych szczególnie potrzebujących wsparcia osób (nieposiadających orzeczenia o niepełnosprawności) do punktów szczepień.
Jednocześnie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w trybie pilnym wprowadzane są zmiany w zasadach programu Rady Nadzorczej PFRON, których celem jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w organizacji transportu do punktów szczepień.


 

Źródło: MRiPS