Koronawirus w Polsce: RPO pyta o zabezpieczenia w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczych

Wobec rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce RPO zwrócił się do organów odpowiedzialnych za funkcjonowanie poszczególnych tzw. miejsc detencji o informacje na temat ich przygotowania na zagrożenie.
– Śledząc doniesienia w mediach dotyczące wprowadzanych w kraju środków ostrożności zmierzających do eliminacji potencjalnych dróg rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, dostrzegam brak adekwatnych zaleceń, które odnosiłyby się do wskazanych wyżej miejsc detencji – napisał zastępca RPO Stanisław Trociuk do głównego inspektora sanitarnego Jarosława Pinkasa.
Z uwagi na fakt, że w miejscach tych przebywają także osoby z grup wysokiego ryzyka zarażenia wirusem (osoby przewlekle chore, w podeszłym wieku), Rzecznik uważa, że stosowne zalecenia powinny zostać wydane także w stosunku do poszczególnych miejsc detencji.
Dlatego poprosił Głównego Inspektora Sanitarnego o rozważenie opracowania zaleceń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa w tych miejscach.
Pisma ze szczegółowymi pytaniami w sprawie trafiły m.in. do: ministrów – Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej; Edukacji Narodowej oraz Zdrowia.

Rzecznik pyta m.in.:

  1. • czy wśród przebywających w danym miejscu są osoby z podejrzeniem koronawirusa lub osoby, które zdiagnozowano jako jego nosicieli;
  2. • jakie procedury wprowadzono, jeśli chodzi o profilaktykę zarażeń i jakie są zabezpieczenia dezynfekcyjne;
  3. • w jaki sposób osoby pełniące służbę lub pracujące w tych miejscach zostały przygotowane na rozpoznawanie symptomów koronawirus;
  4. • czy w związku z zagrożeniem wprowadzono ograniczenia w korzystaniu z praw przysługujących osobom przebywających w tych miejscach – jeśli tak, to jakie i gdzie;
  5. • czy osoby zdradzające objawy chorobowe są poddawane testom na obecność wirusa;
  6. • czy osoby zgłaszające objawy mogące świadczyć o zakażeniu są  izolowane – jeśli tak, to czy w danym miejscu, czy też w placówkach  cywilnej służby zdrowia;
  7. • czy personel tych miejsc jest poddawany kwarantannie w przypadku kontaktu z osobą mogącą być nosicielem;
  8. • czy wprowadzono ograniczenia wizyt dla osób odwiedzających – jeśli tak, to jakie i gdzie;
  9. • czy wprowadzono – i ewentualnie jakie – dodatkowe środki ostrożności wobec osób wchodzących do tych miejsc;

 

Źródło: Biuro RPO