Nauka nie musi stawiać barier

Warunki studiowania dla osób z niepełnosprawnościami są w Polsce coraz lepsze. Dotyczy to zarówno warunków ekonomicznych, technicznych, jak i społecznych.
O sytuacji niepełnosprawnych studentów i naukowców dyskutowano podczas wirtualnej debaty pt. „Nauka Bez Barier. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Genom.  Medycyna personalizowana”. Konferencję zorganizowała Fundacja Neuron+ we współpracy z Polską Akademią Nauk.
Prof. Stanisław Jerzy Czuczwar, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, zwrócił uwagę na to, że wartością konferencji było zgromadzenie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, dzięki czemu można było spojrzeć na omawiane problemy z różnych perspektyw. – Zwraca uwagę szeroki udział humanistów, którzy zajmują się problemami kształcenia osób niepełnosprawnych – stwierdził prof. Czuczwar. Natomiast w kontekście leczenia różnych schorzeń, które dotykają także osoby z niepełnosprawnościami istotny okazał się według profesora temat terapii z użyciem komórek macierzystych. Prof. Stanisław Czuczwar podkreślił, że cały czas trwa debata wśród lekarzy na temat wskazań i przeciwwskazań do stosowania terapii komórkami macierzystymi i ta konferencja też był