Nauka nie musi stawiać barier

Warunki studiowania dla osób z niepełnosprawnościami są w Polsce coraz lepsze. Dotyczy to zarówno warunków ekonomicznych, technicznych, jak i społecznych.
O sytuacji niepełnosprawnych studentów i naukowców dyskutowano podczas wirtualnej debaty pt. „Nauka Bez Barier. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Genom.  Medycyna personalizowana”. Konferencję zorganizowała Fundacja Neuron+ we współpracy z Polską Akademią Nauk.
Prof. Stanisław Jerzy Czuczwar, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, zwrócił uwagę na to, że wartością konferencji było zgromadzenie przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, dzięki czemu można było spojrzeć na omawiane problemy z różnych perspektyw. – Zwraca uwagę szeroki udział humanistów, którzy zajmują się problemami kształcenia osób niepełnosprawnych – stwierdził prof. Czuczwar. Natomiast w kontekście leczenia różnych schorzeń, które dotykają także osoby z niepełnosprawnościami istotny okazał się według profesora temat terapii z użyciem komórek macierzystych. Prof. Stanisław Czuczwar podkreślił, że cały czas trwa debata wśród lekarzy na temat wskazań i przeciwwskazań do stosowania terapii komórkami macierzystymi i ta konferencja też była ważnym głosem w dyskusji.

Z kolei Iwona Michałek, Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii, zachęcała środowisko akademickie i samych  beneficjentów do intensywniejszych działań które będą służyć wzrostowi ich skolaryzacji na poziomie wyższym. – Na polskich uczelniach studiuje coraz więcej osób z niepełnosprawnościami. Ich sytuacja z roku na rok poprawia się, ale przed nami jeszcze wiele do zrobienia. Chcemy też wciąż zwiększać dostępności oferty edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami ponieważ nie wszystkie uczelnie wystarczająco dbają o wyrównywanie szans edukacyjnych – dodała wiceminister. I apelowała o promowanie we wszystkich środowiskach idei likwidowania barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

W trakcie konferencji przedstawiono wyniki badań, z których wynika, że na uczelniach jest coraz mniej przeszkód, które stoją na drodze osobom z niepełnosprawnościami do kontynuowania edukacji na poziomie akademickim. Ale wciąż te bariery istnieją, nie tylko architektoniczne, ale także organizacyjne czy mentalne ze strony innych studentów lub pracowników akademickich.
Uczestnicy konferencji zapoznali się też z najnowszymi rozwiązaniami, jakie oferuje medycyna personalizowana dla osób niepełnosprawnych. To nowe terapie lekowe czy terapie komórkami macierzystymi. Innym przykładem zmian w medycynie jest nowy zawód – rehamanager, dopiero od niedawna praktykowany w Polsce. Rehamanager to specjalista od zarządzania całym procesem rehabilitacji osób, które np. były ofiarami wypadków lub innych zdarzeń, które spowodowały obniżenie ich sprawności a nawet skutkowały inwalidztwem.
Konferencja odbyła się w ramach ogólnopolskiej kampanii „Nauka Bez Barier”, którą prowadzi Fundacja Neuron + pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


 

Źródło: inf. pras.