Borzęcin: Wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej

Blisko 535 tysięcy złotych wsparcia finansowego otrzymał Dom Pomocy Społecznej pn. Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie w ramach dotacji z budżetu państwa oraz grantów Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej na działania związane z przeciwdziałaniem epidemii wirusa SARS-CoV-2.
Przekazane środki przeznaczone zostały na dofinansowanie bieżącej działalności, poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówki oraz zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości świadczonych usług.
– To istotne wsparcie, które pozwoliło zwiększyć poziom bezpieczeństwa zarówno podopiecznych, jak i personelu oraz zapewnić opiekę podopiecznym w trudnym dla DPS-ów czasie walki z pandemią COVID-19. Dzięki podjętym działaniom nie tylko utrzymano standard świadczonych usług, ale również – poprzez doposażenie w sprzęt – zapewniono pracownikom i mieszkańcom niezbędną ochronę osobistą – mówi Ewa Gładysz – Kulka, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Borzęcinie.
W ramach grantów pozyskanych z projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet społeczny. Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” zakupiono sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami w tym m.in.: defibrylator, koncentrator, oczyszczacz powietrza, ozonator, nebulizator, kardiomonitor, sterylizator, dozowniki do dezynfekcji, maty dezynfekujące, maseczki, rękawiczki, kombinezony, fartuchy i gogle. Ponadto zapewniono mieszkańcom i personelowi placówki miejsca noclegu, izolacji i odbywania kwarantanny poprzez funkcjonalne przygotowanie wydzielonych pomieszczeń i zakup odpowiedniego sprzętu oraz wyposażenia, w tym m.in.: podnośnika, wózka opatrunkowego, szafki i lodówki na leki, regałów, stolików, sprzętu AGD, łóżek polowych, artykułów pościelowych, ręczników oraz sprzętu do sprzątania. Sfinansowano również działania związane z zabezpieczeniem odpowiedniej do potrzeb liczby personelu, z zatrudnieniem dodatkowych pracowników świadczących usługi opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające, dofinansowaniem ubezpieczenia wolontariuszy oraz wykonaniem testów w kierunku koronawirusa dla personelu DPS.
Dotacje z budżetu państwa wykorzystane zostały na bieżącą działalność DPS w zakresie przygotowania i zabezpieczenia przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości świadczonych usług.
W ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet społeczny. Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego gmina Borzęcin pozyskała 2 granty w łącznej wysokości 409 tysięcy 180 tysięcy złotych. Ponadto Wojewoda Małopolski przekazał 3 dotacje z budżetu państwa w łącznej kwocie 124 tysiące 996 złotych na bieżącą działalność borzęcińskiego DPS.


 

Źródło: Samorzad.pap.pl