Małopolskie: Wsparcie dla domów pomocy społecznej

Od początku epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 ze szczególną uwagą władze województwa monitorują sytuację w domach pomocy społecznej. Personel małopolskich DPS-ów zyska teraz dodatkowe wsparcie. Wojewoda Łukasz Kmita podpisał z Fundacją Służby Ratunkowe RP – Zintegrowana Służba Ratownicza umowę, na podstawie której placówki te będą mogły otrzymać jeszcze szerszą pomoc w przypadku pojawienia się w nich zakażeń.
– Pandemia koronawirusa w sposób szczególny dotyka osoby starsze, które w tym trudnym okresie potrzebują ciągłej opieki. Uruchamiamy wsparcie dla personelu domów pomocy społecznej. Wiemy, że gdy w DPS-ie pojawia się zakażenie, jednakowo ważne są działania logistyczne, jak i pomoc psychologiczna. Te zostaną zapewnione przez Zintegrowaną Służbę Ratowniczą na podstawie umowy, którą zawarłem – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
Fundacja Służby Ratunkowe RP – Zintegrowana Służba Ratownicza ma już spore doświadczenie we wspieraniu domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych. Zespoły interwencyjne przeprowadzać będą m.in. rozpoznanie i sprawdzać podstawowe parametry zdrowia pensjonariuszy i personelu. Zajmą się też segregacją, wyznaczą strefy bezpieczne i strefy dekontaminacji, wykonają dezynfekcję obiektów, jak również przeszkolą personel z zasad mających na celu poprawę bezpieczeństwa i ograniczenie transmisji wirusa. Organizacja zaoferowała też pomoc w zakresie wsparcia psychicznego personelu DPS-ów.
Pełna nazwa zadania objętego umową brzmi: „Wsparcie małopolskich domów pomocy społecznej w funkcjonowaniu w okresie stanu epidemii poprzez ich doraźną i interwencyjną obsługę w zakresie wsparcia psychicznego personelu DPS oraz pomocy logistycznej dotyczącej działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa”. Umowa obowiązuje do końca 2020 roku i opiewa na kwotę 120 tysięcy złotych. Wsparcie trafi do placówek, które takiej pomocy będą potrzebować i o nią wystąpią.


 

Źródło: Biuro Wojewody małopolskiego