„Rzecz z drugiej strony – nowa trasa zwiedzania w Sądeckim Parku Etnograficznym”

Stała ekspozycja Sądeckiego Parku Etnograficznego liczy ponad 80 obiektów wiejskiej architektury, przeniesionych z terenu historycznej Sądecczyzny, oraz ponad 7000 eksponatów, które prezentowane zgodnie ze szczegółowymi scenariuszami wnętrz skansenowskich, budują obraz dawnej wsi.
Celem projektu „Rzecz z drugiej strony – nowa trasa zwiedzania w Sądeckim Parku Etnograficznym” jest modernizacja wystawy sądeckiego skansenu, poprzez wprowadzenie nowej trasy zwiedzania, „nadbudowanej” na dotychczasowej stałej ekspozycji. Trasa zakłada odwrócenie perspektywy zwiedzania – wyjście od szczegółu, czyli eksponatu (rzeczy), który będąc częścią stałej wystawy zawiera szereg treści, mogących jednak łatwo umknąć uwadze zwiedzającego.
Trasę będzie tworzyło 120 przedmiotów, wybranych w kolejnych obiektach skansenu tak, by możliwie szeroko opowiedzieć o kulturze i historii regionu. Znajdą się wśród nich zarówno unikatowe dzieła wiejskiego rzemiosła, sztuki sakralnej, meblarstwa czy plastyki obrzędowej, jak i przedmioty codziennego użytku, sprzęty, narzędzia czy tzw. „domowe graty”.
Trasa została przygotowana tak, by zainteresować możliwie szerokie grono odbiorców. Znajdą się na niej zarówno popularno-naukowe opisy, jak i wyczerpujące noty, adresowane do specjalistów i osób dociekliwych, chcących poszerzyć fachową wiedzę z zakresu etnografii, sztuki i historii regionu. Zostaną zamieszczone także proste opisy, dostępne dla szukających podstawowych informacji. Innowacyjną częścią trasy będzie filmowy katalog wystawy, złożony z krótkich filmów, zrealizowanych na ekspozycji skansenu, a pokazujących w detalach wybrane przedmioty.

Mimo epidemii Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu nie ustaje w nowatorskich pomysłach, nie tylko pokazujących Sądecczyznę od innej strony, ale poszerzających wiedzę historyczną i etnograficzną o tej części Małopolski

– zauważył marszałek Witold Kozłowski.
Trasa będzie wyznaczona i opisana na mapach skansenu, mimo pandemii otwartego dla zwiedzających w celach spacerowych bez dostępu do wnętrz obiektów kubaturowych, z wejściem tylko od strony ul. Długoszowskiego 83 b. Zwiedzający skansen, kierując się mapą, będą mogli korzystać z materiałów zamieszczonych na stronie Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, samodzielnie odkrywając i budując obraz dawnej wsi zapisany w poszczególnych przedmiotach.
Dla osób niewidomych i słabowidzących trasa zwiedzania zostanie udostępniona poprzez audiodeskrypcję wybranych eksponatów i obiektów, przygotowaną w formie plików mp3. By lepiej odtworzyć w wyobraźni elementy ekspozycji, będzie można także skorzystać z makiety dotykowej sądeckiego skansenu oraz kopii eksponatów i ich detali.
***
Projekt realizowany przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – „Rzecz z drugiej strony – nowa trasa zwiedzania w Sądeckim Parku Etnograficznym” – dofinansowany został ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Wspieranie działań muzealnych”.


 

Źródło: www.malopolska.pl