Gdańsk: Malwy za serce i poświęcenie

Najlepsze opiekunki i opiekunowie osób starszych oraz niepełnosprawnych w Gdańsku otrzymali nagrody i wyróżnienia „Złotej Malwy 2020”. W tym roku te nagrody Prezydenta Miasta Gdańska mają szczególny wymiar – honorują bowiem osoby, których praca w czasie epidemii jest niezwykle trudna i wymagająca poświęcenia.

– Dziękuję za waszą służbę, za wasze bycie przy drugim człowieku, kiedy nie radzi sobie sam. To wy jesteście z osobami, które z różnych powodów nie mogą być samodzielne i nie mają możliwości uczestniczenia w życiu społecznym. Coraz więcej mówimy o tych, którzy nie mogą wychodzić z domów. To wy jesteście ich łącznikiem ze światem zewnętrznym. I za to, że pomagacie i służycie drugiemu człowiekowi, dziękuję w imieniu wszystkich członków naszej społeczności – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Ze względu na pandemię i związane z nią obostrzenia sanitarne tegoroczna gala wręczenia nagród „Złotej Malwy” odbyła się w formule online. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz symbolicznie wręczyła „Złotą Malwę” – Tomaszowi Kosidło z Domu Pomocy Społecznej „Polanki”, który otrzymał również gratyfikację finansową w wysokości 6 tys. zł brutto, „Srebrną Malwę” – Krystynie Kapuście z Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej wraz z gratyfikacją w kwocie 4,5 tys. zł brutto oraz „Brązową Malwę 2020” – Bożenie Domańskiej z Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” na Stogach wraz z gratyfikacją 3 tys. zł brutto. To wyraz uznania za osiągnięcia w pracy, serce i wspaniałą opiekę, jaką uhonorowani otaczają swoich podopiecznych.
– Co ważne, wyróżnieni opiekunowie przez cały czas pandemii codziennie wykonywali swoją pracę. Nawet kiedy wszystko było pozamykane, kiedy poszczególne sektory przechodziły w tryb zdalny. To opiekunowie cały czas służyli i często narażali swoje zdrowie opiekując się osobami, potrzebującymi pomocy – podkreślała podczas uroczystości Małgorzata Niemkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
„Nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników, za osiągnięcia i szczególny charakter pracy na rzecz potrzebujących w obszarze usług opiekuńczych, świadczonych w domach pomocy społecznej oraz w miejscu zamieszkania – Złota Malwa” po raz pierwszy zostały przyznane w 2018 roku. Mają charakter rzeczowy i finansowy. Najlepszych z najlepszych wyłoniła Kapituła „Złotej Malwy 2020”, którą tworzyli przedstawiciele m.in. miasta, organizacji pozarządowych, Rady Seniorów i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Wyróżnienia „Złotej Malwy 2020” i gratyfikację w kwocie 1,3 tys. zł brutto przyznano:

  1. • z DPS „Orunia” – Beacie Berezynie, Piotrowi Chamskiemu, Izabeli Reimus, Ewie Rząsa, Elżbiecie Syrytczyk;
  2. • z DPS „Ostoja” – Sylwii Kaczyńskiej, Marzenie Jeglińskiej, Beacie Odziemkowskiej, Annie Ordon;
  3. • z DPS „Polanki” – Kamilowi Topieleckiemu, Annie Sztejner, Agnieszce Czernik, Iwonie Głogowskiej;
    z Caritas Archidiecezji Gdańskiej Centrum Pomocowego Caritas przy ul. Fromborskiej – Renacie Polkowskiej, Sabinie Mazur, Helenie Brzezickiej-Chylińskiej;
  4. • z Fundacji Laurentius Centrum Opieki „Serenus” DPS przy ul. Przemyskiej – Katarzynie Oknińskiej, Beacie Wieczorkiewicz, Paulinie Wróblewskiej; z GSS – Jolancie Korsak, Grażynie Wałaszewskiej, Pavlinie Boryslavskiej, Weronice Czech, Karolinie Góral, Krzysztofowi Kossowskiemu;
  5. • z PKPS Pomorski Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenie Charytatywne przy ul. Garbary – Barbarze Bińczak, Danucie Bobrowskiej, Ludmile Brylowskiej, Joannie Chylińskiej-Trzópek, Barbarze Jurkiewicz, Katarzynie Sprengel-Gawron, Stefanowi Wojewodzie.

Dodajmy, że gdański MOPR ma zawarte umowy na świadczenie usług opiekuńczych w środowisku, mieszkaniach podopiecznych z dwiema organizacjami, tj. Gdańską Spółdzielnią Socjalną i Polskim Komitetem Pomocy Społecznej. Organizacje te zabezpieczają łącznie ponad 330 opiekunek i opiekunów dla osób potrzebujących. Z kolei w domach pomocy społecznej takich wspaniałych ludzi jest łącznie ok. 140. Wspierają podopiecznych m.in. w codziennych czynnościach życiowych czy zdrowotnych.


 

Źródło: Referat Prasowy UM Gdańsk