Zabrze: W styczniu ruszy projekt skierowany do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem

W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu zrealizuje projekt, który skierowany będzie do 140 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym co najmniej 112 osób z niepełnosprawnością.
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  1. • praca socjalna, m.in. Indywidualna Ścieżka Reintegracji ( IŚR) dla uczestników/czek projektu, doradca ds. Osób z Niepełnosprawnością, Opiekun /środowiskowy;
  2. • usługi społeczno-zawodowe – w Klubie Integracji Społecznej – psycholog, trener pracy;
  3. • działania integracyjne i środowiskowe, m.in. wyjazdowe warsztaty integracyjno-komunikacyjne;
  4. • usługi społeczno-zdrowotne – trening kompetencji społecznych, usługi zdrowotne wspomagające;
  5. • wzmocnienie potencjału społecznego – platforma współpracy NGO, m.in. projekty tworzone przez lokalną społeczność.

Na realizację projektu miasto Zabrze pozyskało ponad 2 mln zł dofinansowania.


 

Źródło: UM w Zabrzu