Poznań: Złóż wniosek o bezpłatny komputer z dostępem do internetu w ramach walki z wykluczeniem cyfrowym

Miasto rozpoczęło nabór wniosków do II edycji  programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w  Poznaniu”. Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatnie komputery wraz z dostępem do internetu. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 grudnia.
W programie mogą wziąć udział osoby zameldowane w Poznaniu, nieposiadające dostępu do internetu. Wymagane jest także spełnienie kryterium dochodowego. Osoby samotnie gospodarujące nie mogą przekroczyć 701 zł netto. W rodzinie dochód na osobę nie może być wyższy niż 674 zł lub 764 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko z niepełnosprawnością. W przypadku samotnych rodziców kryterium dochodowe wynosi 800zł na osobę.
Kryterium dochodowym nie są objęte osoby z niepełnosprawnością (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności) lub z orzeczeniem równoważnym.
Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Poznania przy ul. Matejki 50, w pokoju 209, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Aby złożyć dokumenty osobiście konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem telefonu (61) 878-51-82. Wnioski można przesyłać również pocztą.
Osoby niepełnosprawne zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z kserokopią dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości i kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Po zakwalifikowaniu do projektu, każdy uczestnik otrzymuje w użyczenie sprzęt komputerowy z internetem oraz dostęp do szkoleń e-learningowych.

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy (PDF, 426.58KB)
Instrukcja do formularza (PDF, 48.85KB)


 

Źródło: UM Poznań