Dostępność Plus: PARP ogłosiła wyniki I rundy konkursu „Design dla przedsiębiorców”

„Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus” to konkurs, który w czasie pandemii cieszył się ogromnym zainteresowaniem firm. Celem konkursu jest dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędnej do jej wdrożenia inwestycji. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, zarówno fizycznymi, jak i poznawczymi.
Konkurs był skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terytorium Polski z wyłączeniem województw ze wschodniej części Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki I rundy konkursu. Przedsiębiorcy złożyli łącznie 467 wniosków o dofinansowanie na kwotę prawie 136 mln zł. Pozytywnie oceniono projekty 128 firm, którym przyznano dofinansowanie na prawie 70 mln zł. Konkurs jest finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Otrzymane wsparcie firmy będą mogły przeznaczyć na sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, czyli na usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego, przygotowanie strategii wzorniczej, prototypowanie i testowanie. Ponadto, Beneficjenci będą mogli skorzystać z usług doradczych pomocnych w komercjalizacji innowacyjnego produktu opracowanego na podstawie projektu wzorniczego, a także wykorzystać środki na realizację inwestycji, czyli wdrożenia na rynek (w tym zakup środków trwałych służących jego wdrożeniu oraz zakup patentów i licencji).


 

Źródło: PARP