Minister Marlena Maląg w Sejmie o pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami

Nakłady na wsparcie osób z niepełnosprawnościami wyniosły w tym roku ponad 27 mld zł – mówiła we wtorek w Sejmie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Podkreśliła też, że rząd przygotował program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, na który składa się m.in. wszechstronna opieka nad kobietą i dzieckiem w czasie ciąży i po porodzie. – Los polskich kobiet jest dla nas ważny. Wprowadzamy rozwiązania, które mają je otoczyć wsparciem i opieką – powiedziała.
Minister rodziny przedstawiła w Sejmie informację o pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami m.in. w ramach programu „Za życiem”. Odniosła się także do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niekonstytucyjności aborcji z powodu przesłanek embriopatologicznych.
Podkreśliła, że „życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne, powinno ono być chronione przez ustawę zasadniczą”. Dodała, że skutki orzeczenia TK „odnoszą się w szczególności do większego zapotrzebowania na wszelkie formy wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin”, a te realizowane są w programie „Za życiem”.
Minister Maląg wskazała, że nakłady na wsparcie osób z niepełnosprawnościami w 2015 r. wynosiły ponad 15 mld, a w 2020 r. to już ponad 27 mld zł.

„Za Życiem” – kompleksowe wsparcie dla rodzin

W trakcie swojego wystąpienia w Sejmie minister Maląg podkreśliła, że program „Za Życiem” wprowadza innowacyjne rozwiązania i stanowi kompleksowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Obejmuje ona m.in. wszechstronną opiekę nad kobietą i dzieckiem w czasie ciąży i po porodzie, pomoc w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dodatkowo rodzinom i dzieciom z wadą letalną zapewniana jest opieka psychologiczna, a także – kiedy jest potrzeba – opieka paliatywna. – Los polskich kobiet jest dla nas ważny. Wprowadzamy rozwiązania, które mają je otoczyć wsparciem i opieką – podkreśliła minister.
Minister Maląg w wystąpieniu wskazała, że zgodnie z planem finansowym programu „Za życiem” w latach 2017-2021 na realizację przeznaczono ponad 3 mld zł. – W kolejnym budżecie na lata 2022-2026 przeznaczamy 3,2 mld zł – poinformowała minister rodziny.

Instrumenty wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Minister Maląg zwróciła uwagę, że „bardzo często zdarza się, że kobieta w przypadku urodzenia dziecka z poważną niepełnosprawnością pozostaje ze swoim heroizmem sama”. Dlatego rząd wprowadził rozwiązania i uregulowania prawne sprzyjające egzekucji alimentów.
Jednocześnie zwróciła uwagę na inny instrument wsparcia osób niepełnosprawnych, jakim jest Fundusz Solidarnościowy. Minister Maląg przypomniała, że od października 2019 roku finansowane są m.in. świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w wysokości do 500 zł. W ramach tego funduszu działają także programy takie, jak asystent osoby niepełnosprawnej, usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, opieka wytchnieniowa czy też centra opiekuńczo-mieszkalne.
Minister Maląg przypomniała także, że w tym roku został uruchomiony dodatkowy program świadczeń medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych, aby zapewnić im wsparcie w realizacji aktywności zawodowej.


 

Źródło: MRiPS