Książnica Podlaska dostrzeżona przez międzynarodową federację bibliotekarzy za transgraniczne działania na rzecz niewidomych czytelników

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku została dostrzeżona przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA) w sferze transgranicznej współpracy między bibliotekami dla niewidomych.
Dzięki współpracy w ramach Traktatu z Marrakeszu z Biblioteką dla Niewidomych w Wilnie, Książnica udostępniła swoje zbiory książki mówionej w wersji cyfrowej Polakom mieszkającym na Litwie.
IFLA dostrzegła ten fakt i chce go promować jako „inspirację dla bibliotekarzy z całego świata”.
Głównym celem Traktatu z Marrakeszu jest likwidacja barier prawnych i umożliwienie osobom niewidomym korzystanie z zasobów bibliotek na całym świecie. W tym celu została uproszczona procedura dotycząca praw autorskich. Polska również weszła w skład państw podpisujących się pod postanowieniami Traktatu. Całość przedsięwzięcia koordynuje IFLA, której głównym celem jest promowanie wysokiego standardu usług bibliotecznych i informacyjnych.


 

Źródło: Książnica Podlaska