Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w Podlaskiem

– Głęboką troską naszego rządu jest, aby osoby niepełnosprawne miały jak najlepsze warunki życia, rehabilitacji, aby otoczone były jak najlepszą opieką. Temu m.in. służy Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że dzięki dzisiejszej wizycie wiceministra Pawła Wdówika działania na rzecz osób niepełnosprawnych w naszym województwie będą wzmocnione – powiedział na wtorkowej (16.06) konferencji prasowej wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.
Konferencja prasowa dotycząca wsparcia osób niepełnosprawnych
Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Paweł Wdówik, który jest również pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych, od poniedziałku wizytował województwo podlaskie. Najpierw odwiedził Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Brodzie Nowym oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suwałkach. We wtorek (16.06) spotkał się z wojewodą podlaskim oraz przedstawicielami Stowarzyszenia „My dla Innych”, które działa w Białymstoku i zwiedził Zakład Aktywności Zawodowej, który prowadzi organizacja.
– Nie ukrywam, że z pewnym niepokojem wyruszałem w tę pierwszą po przerwie, wynikającej z powodu pandemii, podróż, obawiając się, że znajdę miejsca dedykowane osobom z niepełnosprawnością w trudnej kondycji. Póki co, muszę powiedzieć, że województwo podlaskie zaskoczyło mnie ogromnie pozytywnie swoją energią, podejściem, gotowością do szukania nowych rozwiązań i tym, że mimo kryzysu te miejsca, które odwiedziłem do tej pory, radzą sobie doskonale – powiedział na konferencji prasowej wiceminister Paweł Wdówik.

Opieka wytchnieniowa i Usługi opiekuńcze

Podczas wtorkowego spotkania wiceminister rodziny i wojewoda podlaski podpisali dwie umowy na realizację zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego w roku 2020, które dotyczą dwóch programów: Opieki wytchnieniowej i Usług Opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych – w obu przypadkach angażują samorządy z terenu województwa i opiewają na ok. 1 mln zł.
– Cieszę się, że wszystkie wnioski złożone w tym zakresie, zostały rozpatrzone pozytywnie i będziemy mogli w większej mierze wspierać osoby niepełnosprawne – powiedział wojewoda podlaski.
W ramach programu usług opiekuńczych dofinansowanie otrzyma siedem gmin: Nowinka, Sokółka, Juchnowiec Kościelny, Zabłudów, Perlejewo oraz miasto Augustów i Suwałki. Z usług skorzysta ponad 60 osób niepełnosprawnych. W sumie przyznano na ten cel ponad 200 tys. zł.
Natomiast z programu opieki wytchnieniowej podlaskim samorządom przyznano w sumie ponad 700 tys. zł, a zadania będzie realizowało siedem gmin: Białystok, Janów, Dziadkowice, Łomża, Zbójna i Supraśl oraz dwa powiaty: sokólski i białostocki. Samorządy obejmą usługami opieki wytchnieniowej 144 osoby niepełnosprawne, w tym pomoc w formie opieki dziennej otrzymają opiekunowie 22 dzieci w wieku do 16 lat. Osoby objęte wsparciem otrzymają pomoc w ramach poszczególnych rodzajów usług opieki wytchnieniowej:

  1. pobyt dzienny: 66 osób  – 18.840 godzin
  2. opieka całodobowa:  3 osoby – 42 dni
  3. specjalistyczne poradnictwo – 75 osób  – 2.240 godzin.

 

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki / Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska