Podlaskie: 16 osób zostanie objętych opieką w nowo otwartym domu pomocy społecznej

W czwartek (27 sierpnia) oficjalnie oddano do użytku Dom Pomocy Społecznej w Mścichach w gminie Radziłów. Całodobową opiekę znajdzie tu szesnaście osób potrzebujących wsparcia. W otwarciu placówki, w imieniu marszałka Artura Kosickiego udział wziął wicemarszałek Marek Olbryś.
Dom Pomocy Społecznej w Mścichach powstał w budynku po dawnej szkole podstawowej. Na potrzeby placówki  obiekt rozbudowano, wyposażono w niezbędną infrastrukturę i przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Inwestycja była możliwa m.in. dzięki funduszom unijnym i dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Pensjonariusze  mogą liczyć na bardzo dobre warunki. W budynku, oprócz przestronnych i jasnych pokoi, niezbędnym zapleczem socjalnym znajduje się salka ze sprzętem do rehabilitacji. Pierwsi mieszkańcy w nowej placówce zamieszkają już we wrześniu.


 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego