Sopot: 20 osób zostanie objętych wsparciem w ramach programu deinstytucjonalizacji

Ponad 1,3 mln złotych ze środków europejskich pozyskało miasto Sopot w ramach grantu na objęcie wsparciem osób z niepełnosprawnościami.
Działania te docelowo sprawią, że sopocianie uczestniczący w projekcie nie będą musieli korzystać z opieki w instytucjach, a dzięki profesjonalnemu wsparciu będą mogli jak najdłużej pozostać w znanym sobie środowisku.
Deinstytucjonalizacja (DI) jest jednym ze sposobów rozwiązania problemu dostępności usług społecznych i poprawy ich jakości. Działania te wpisują się w strategię Sopotu, nakierowaną na stałe podnoszenie jakości życia mieszkańców. W projekt zaangażowane będą: Dom Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta Sopotu.
Wsparcie w ramach grantu skierowane zostanie do 20 osób. Z osobami tymi zostaną podpisane indywidualne plany DI, które zawierać będą spersonalizowane formy wsparcia, opieki (np. usługi opiekuńcze, usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami, usługi wspierające).
– To trend europejski, który opiera się na stworzeniu w danym kraju takich warunków, żeby jak najdłużej osoba wymagająca wsparcia mogła w swoim środowisku pozostać. Sopot doskonale się w ten trend wpisuje. To nie jest pierwsze działanie tego typu w naszym mieście,  mamy na przykład mieszkania chronione i mieszkania wspomagane dla osób, które są w kryzysie bezdomności czy z tego kryzysu wyszły. Mamy mieszkanie dla wychowanków rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, dające im możliwość rozpoczęcia samodzielnego życia, by nie musieli przebywać w instytucji. Takie rozwiązania już w mieście z powodzeniem funkcjonują. Teraz dzięki grantowi indywidualnym programem wsparcia objętych będzie 20 osób, ale projekt zakłada również różnorodne szkolenia dla asystentów, dla personelu, dla tych wszystkich osób, które będą to wsparcie świadczyć – mówi wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.
Celem projektu jest także opracowanie dla miasta długofalowego planu deinstytucjonalizacji, modelowego rozwiązania polegającego na tym, by osoby, które wymagają wsparcia, jak najdłużej pozostawały w środowisku rodzinnym, domowym, lokalnym.


 

Źródło: UM Sopot