Kielce: Nowoczesne Centrum Komunikacyjne bez barier już otwarte dla pasażerów

Po trwającym od 2018 roku remoncie Centrum Komunikacyjne w Kielcach zostało uroczyście otwarte. Celem remontu dworca PKS było dostosowanie użyteczności obiektu zaprojektowanego w latach 70-tych do standardów obowiązujących obecnie i podniesienie jego walorów estetycznych. Całkowita wartość modernizacji wyniosła ponad 68,5 mln zł, ze wsparciem unijnym w wysokości prawie 70 proc.

Dzięki inwestycji po ponad 35 latach od budowy budynek dworca w Kielcach dostał drugie życie, a mieszkańcy miasta zyskali nowoczesny i funkcjonalny węzeł transportowy.
Przebudowa dawnego dworca autobusowego w Kielcach jest jednym z zadań wchodzących w skład złożonego projektu „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”, dofinansowanego łącznie w wysokości 184,5 mln zł ze środków unijnych w ramach działania 2.1 „Zrównoważony transport miejski” z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Beneficjentem projektu (Centrum Komunikacyjne w Kielcach) jest Gmina Kielce, jednostką realizującą – Zarząd Transportu Miejskiego, a instytucją pośredniczącą POPW 2014-2020 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
-Zmodernizowany Dworzec Autobusowy w Kielcach, to nowoczesne, zintegrowane Centrum Komunikacyjne. Został wybudowany na nowo, ale z zachowaniem charakterystycznej bryły, tego – co sprawia, że jest unikatowy w skali nie tylko Polski, ale i Europy. Jest znów „perełką” naszego miasta. Wnętrza zmodernizowane na miarę XXI wieku i na nowo zaaranżowane otoczenie spełniają oczekiwania pasażerów, są także pozbawione barier architektonicznych. Z całą pewnością obiekt tej klasy wpłynie na dostępność komunikacyjną Kielc, na jakość podróży, na wizerunek Miasta. Wartością dodaną będzie przełożenie tych atutów na rozwój turystyki czy działalności gospodarczej – podkreśla prezydent Kielc, Bogdan Wenta.
Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego Kielc oraz jego obszaru funkcjonalnego, zapewniające wzrost mobilności jego mieszkańców i poprawę efektywności układów transportowych. Budowa nowych połączeń drogowych podniesie przepustowość tras oraz czas przejazdu autobusów, co w bezpośredni sposób przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliw kopalnych używanych do napędzania pojazdów silnikowych.
– Projekt wpłynie m.in. na skrócenie czasu podróży komunikacją miejską, zapewni też integrację form transportu. Dzięki remontowi Miasto zyskało nowoczesny węzeł transportowy, który będzie obsługiwał przewoźników zarówno komunikacji miejskiej, busów oraz autobusów dalekobieżnych, w tym międzynarodowych. Dworzec autobusowy dzieli także niewielka odległość od dworca PKP – mówi Barbara Damian, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach.
Duży nacisk został położony na eliminację barier i tworzenie przestrzeni przyjaznej osobom niepełnosprawnym. Wszystkie zaproponowane rozwiązania mają sprawić, że osoby  z ograniczoną zdolnością ruchową będą mogły korzystać z infrastruktury komunikacyjnej w takim samym stopniu jak osoby w pełni sprawne. W nowym Centrum Komunikacyjnym zostały zaprojektowane m.in. takie elementy jak podjazdy dla wózków, windy dla niepełnosprawnych, prezentacja informacji pasażerskiej  za pomocą przekazu graficznego, dźwiękowego oraz dotykowego.


 

Źródło: Biuro Prasowe UM Kielce