„NIE BÓJ SIĘ IMPROWIZOWAĆ!” [WARSZTATY DLA NIEWIDOMYCH LUB NIEDOWIDZĄCYCH MŁODYCH MUZYKÓW]

Projekt warsztatów internetowych Art Deco Group  „Nie bój się improwizować!” dla młodych muzyków trwa. Celem warsztatów jest, aby jak najwięcej muzykujących dzieci i młodzieży mogło zetknąć się z improwizacją, dlatego tym razem do udziału w zajęciach zaproszono niewidomych lub niedowidzących młodych muzyków od 7 lat do 15 roku życia.
Dwie grupy warsztatowe będą pracować ze znakomitymi artystami – kompozytorami i improwizatorami – Krzesimirem Dębskim i Jarosławem Siwińskim. Warsztaty są bezpłatne i będą odbywać się codziennie ONLINE od 24 do 27 sierpnia br. w dwóch grupach o godz. 16:00 i 17:30. Projekt kończy wspólny koncert każdej grupy, który odbędzie się stacjonarnie we wrześniu w Warszawie i będzie transmitowany na żywo na naszym FB oraz stronie www.artdecogroup.eu .

O WARSZTATACH

Warsztaty są bezpłatne i przeznaczone dla dzieci uczących się gry na dowolnych instrumentach w szkołach muzycznych lub w instytucjach, prowadzących zajęcia muzyczne. Każdy cykl obejmuje prowadzone ONLINE 4 zajęcia (po ok. 45 min.) i 1 mini koncert (ok. 40 min.) prezentujący efekty pracy z uczestnikami, który odbędzie się w formie stacjonarnej we wrześniu br. Zajęcia prowadzą artyści różnych specjalizacji, którzy posługują się językiem muzyki współczesnej, wykorzystując różne niekonwencjonalne techniki wydobywania dźwięku. Podczas warsztatów dzieci będą mogły porozmawiać m.in. o muzyce współczesnej, zasadach i sposobach improwizacji, ilustrując te tematy muzycznymi przykładami. W planach są też ćwiczenia i zabawy, które pomogą dzieciom łatwiej przyswoić przekazywaną wiedzę.
Bardzo ważnym w projekcie jest wspólne muzykowanie i współdziałanie w grupie, dlatego dzieci będą uczestniczyć w zajęciach ze swoimi instrumentami i będą czynnie improwizowały pod kierownictwem prowadzących.
Zajęcia będą odbywały się online i będą otwarte tylko dla uczestników i ich opiekunów. Koncert podsumowujący pracę uczestników warsztatów odbędzie się w formie stacjonarnej w Warszawie we wrześniu i będzie transmitowany na  profilu FB i na naszej stronie internetowej*. UWAGA: Grupa warsztatowa może liczyć maksymalnie 5 uczestników.

ZGŁOSZENIA

Uczestników zgłaszają ich rodzice/opiekunowie wyłącznie poprzez formularz na stronie http://artdecogroup.eu/formularz-zgloszeniowy-nbsi-2020/


 

Źródło: inf. pras.