Minimalne wynagrodzenie za pracę w górę!

Od 1 stycznia 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 3010 zł. Niezwykle ważne jest, aby podejmować działania na rzecz poprawy sytuacji finansowej gospodarstw domowych, szczególnie u osób najmniej zarabiających. Ta grupa pracowników powinna być szczególnie chroniona w obecnym czasie, gdy nadal zmagamy się ze skutkami pandemii – mówi Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.
Minimalne wynagrodzenie w roku 2022 wzrosło do poziomu 3010 zł. To więcej o 210 zł od obowiązującej w roku 2021 pensji minimalnej, co oznacza wzrost o 7,5 proc.
Oznacza to, że w 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie stanowić 50,8 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Stawka godzinowa powiązana z wysokością minimalnej pensji została ustalona w wysokości 19,70 zł, a więc wzrosła w stosunku do roku 2021 o 1,40 zł.


 

Źródło: MRiPS