Seminarium w Ołtarzewie zostanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Ponad 320 tys. zł dofinansowania na dostosowanie seminarium w Ołtarzewie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami przyznał zarząd Mazowsza. To środki PFRON na zadania, które prowadzi MCPS.
W budynku seminarium odbywają się wydarzenia kulturalne, społeczne, edukacyjne i religijne, które są częścią rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Tak prowadzona aktywizacja i usamodzielnianie osób z niepełnosprawnościami wymaga dostosowania obiektu, by każdy – bez względu na swoje ograniczenia – mógł uczestniczyć w lokalnym życiu społecznym. Sprzyja to również integracji innych osób ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

Będzie komfortowo

Prace budowlane obejmą m.in. budowę podjazdu i montaż windy (na poziomach od -1 do 4). Do potrzeb osób niepełnosprawnych będą dostosowane również łazienki w części ogólnodostępnej, jak i te w pokojach, które znajdują się w części mieszkalnej.
Remont jest możliwy dzięki pieniądzom z PFRON, które ołtarzewskiemu seminarium przyznał zarząd Mazowsza.
– Od wielu lat samorząd województwa dba o to, aby osoby niepełnosprawne nie czuły się wykluczone. Staramy się likwidować bariery w dostępie do wydarzeń czy instytucji służących nam wszystkim. Dlatego co roku środki przekazywane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przydzielamy m.in. na takie projekty jak ten prowadzony przez Wyższe Seminarium Duchowne – mówił marszałek Adam Struzik, który uczestniczył w podpisaniu umów wspólnie z posłanką na Sejm RP Bożeną Żelazowską oraz ks. dr. hab. Mirosławem Mejznerem, rektorem uczelni.


 

Źródło: Biuro Prasowe Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego