Dostępność działań edukacyjnych w instytucji kultury. Szkolenie

Termin i miejsce wydarzenia:

 1. • 13.08.2020 (czwartek), godz. 09:30-17:30
 2. • 14.08.2020 (piątek), godz. 09:30-17:30

Muzeum Warszawskiej Pragi
ul. Targowa 50/52
03-733 Warszawa
Koszt szkolenia dla uczestnika: 350 zł netto (430,50 zł w przypadku braku zwolnienia z VAT)
W cenę wliczone są:

 1. • udział w szkoleniu;
 2. • catering (przerwy kawowe, obiad);
 3. • nocleg;
 4. • materiały szkoleniowe;
 5. • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy


 

Jak włączać osoby z niepełnosprawnościami w działania instytucji? Jak przygotować dostępne wydarzenie? Jak współpracować ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami?
Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania, Narodowe Centrum Kultury zaprasza na szkolenie „Dostępność działań edukacyjnych w instytucji kultury”.
Szkolenie skierowane jest do animatorów, edukatorów, instruktorów, którzy odpowiadają za ofertę edukacyjną instytucji kultury.
Na szkoleniu zostaną omówione:

 1. • projekty animacyjne włączające i angażujące osoby z niepełnosprawnościami,
 2. • techniki włączania grup osób z niepełnosprawnościami,
 3. • sposoby na przygotowanie dostępnego wydarzenia,
 4. • dostępność architektoniczną przestrzeni edukacyjnych i wystawienniczych instytucji,
 5. • sposoby promocji działań wśród osób z niepełnosprawnościami,
 6. • współpracę ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami,
 7. • dobre praktyki działań edukacyjnych w instytucji kultury.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy:

 1. • wypełnić formularz rekrutacyjny, dostępny w dniach 7-27 lipca 2020 roku
 2. • w przypadku osób delegowanych przez pracodawcę: przesłać skan podpisanego i wypełnionego OŚWIADCZENIA na adres kzimnicki@nck.pl do 27 lipca 2020 roku. Oryginał formularza należy przesłać naadres NCK: Barbara Michalczyk, Płocka 13, 01-231 Warszawa, po zakwalifikowaniu się naszkolenie. Bez formularza zgłoszenie uznaje się za niekompletne i nieważne.

Liczba uczestników szkolenia: do 20 osób
W przypadku dużej liczby chętnych:

 1. • pierwszeństwo będą mieli pracownicy domów i centrów kultury,
 2. • NCK będzie prosił instytucje o oddelegowanie jednego pracownika,
 3. • dodatkowym kryterium naboru będzie kolejność zgłoszeń (data wypełnienia ankiety elektronicznej).

Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane mailowo 28 lipca 2020 roku.
Zapoznaj się z regulaminem szkoleń