Lublin: 2 ośrodki medycyny szkolnej przebadają dzieciom wzrok

Miasto właśnie rozstrzygnęło konkurs na wybór realizatorów tegorocznego miejskiego Programu profilaktyki wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych. Dwa ośrodki medycyny szkolnej zbadają uczniom wzrok w 31 szkołach podstawowych na terenie Lublina. Badania przesiewowe odbędą się w szkołach od września do listopada.
Objęci programem uczniowie klas II zostaną przebadani w zakresie ostrości wzroku, widzenia barw i ustawienia gałek ocznych. Rodzice/opiekunowie otrzymają zaświadczenia dokumentujące udział w programie z informacją na temat wykrytej wady wzroku i proponowanego dalszego postępowania diagnostycznego czy leczniczego. Nauczyciele zostaną przeszkoleni w zakresie profilaktyki wad wzroku, ich wczesnego wykrywania i leczenia w kontekście osiągnięć szkolnych dzieci.
Program profilaktyczny realizowany jest w Lublinie od 2015 roku. Od początku przebadano łącznie ponad 7 tys. lubelskich uczniów. Co roku podczas przesiewowego badania wzroku u ponad 20% badanych uczniów w wieku 8-9 lat wykrywane są nieprawidłowości w zakresie widzenia, a dzieci kierowane są do dalszych badań. Wczesne zdiagnozowanie pozwala na wdrożenie leczenia w wieku, w którym efekty są najlepsze. Za realizację tego Programu Miasto wielokrotnie było nagradzane w konkursie „Zdrowy Samorząd”. Taką nagrodę Lublin otrzymał także w tym roku.


 

Źródło: UM Lublin